Abonamente GRATUITE pentru elevi la transportul STB, in Bucuresti. Ce acte sunt necesare

Societatea de Transport Bucuresti (STB SA) a anuntat pe site-ul sau ca va incepe emiterea/incarcarea de abonamente gratuite pentru elevi incepand cu data de 11 februarie 2019. in conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018.

Abonamente GRATUITE pentru elev. Acte necesare
Astfel, abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere si incarcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul in curs, care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, precum si cartea de identitate – in cazul elevilor cu varsta de peste 14 ani – cu evidentierea domiciliului stabil sau provizoriu.
Pentru elevii claselor pregatitoare si cu varsta de pana la 14 ani, abonamentele se elibereaza in baza adeverintei doveditoare/ carnetului de elev, cu stampila unitatii de invatamant acreditate/ autorizate pentru anul in curs si copie dupa certificatul de nastere.
Elevii care frecventeaza o unitate de invatamant din Bucuresti, beneficiaza de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu si indiferent de forma de invatamant (curs de zi, frecventa redusa).
De prevederile actelor legislative mentionate beneficiaza numai elevii din invatamantul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal si profesional, cu varsta pana la 18 ani sau pana la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.
Abonamentele cu reducere/ gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres si pe liniile speciale.

Validarea acestor carduri este obligatorie la fiecare calatorie.

Reduceri si gratuitati STB SA
Sunt scutite de plata taxelor de calatorie pe liniile urbane urmatoarele categorii de persoane:
copiii cu varsta sub 7 ani
veteranii de razboi
revolutionarii si urmasii celor decedati in Revolutia din Decembrie 1989
persoanele persecutate din motive etnice – dislocati/deportati
fostii detinuti politici
persoanele cu handicap – se vor legitima cu un document standard eliberat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din fiecare judet, respectiv sector din municipiul Bucuresti, denumit Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata. Primesc legitimatie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Toate aceste legitimatii sunt valabile pentru transportul in comun pe tot teritoriul tarii (indiferent de domiciliu)
toate categoriile de pensionari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *