Iohannis cere Parlamentului reexaminarea proiectului de modificare si completare a legii privind dreptul de autor si drepturile conexe

news20.ro - revista presei online Revista presei online, stiri, sinteze, ziare, reviste


Iohannis cere Parlamentului reexaminarea proiectului de modificare si completare a legii privind dreptul de autor si drepturile conexe


Trimite stirea pe Yahoo Messenger unui prietenComenteaza acest articol
In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna.
"In acest sens, legea defineste entitatile de gestiune independente, introduce dispozitii cu privire la modul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, stabileste procedura de acordare a licentelor multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de catre organismele de gestiune colectiva, reconfigureaza atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si intervine asupra regimului sanctionator. Totodata, prin dispozitii tranzitorii se prevede incetarea aplicabilitatii anumitor dispozitii cuprinse in metodologiile aflate in curs de derulare", arata documentul.
Cererea mai arata ca articolul I, punctul 11 din legea transmisa la promulgare (articolul 1235 din Legea nr. 8/1996) defineste entitatile de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ, ce functioneaza potrivit reglementarilor legale privind societatile si al caror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale il reprezinta gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.
"In opinia noastra aceasta definitie contravine prevederilor articolului 3 litera b din Directiva 2014/26/UE, intrucat permite entitatilor de gestiune independente sa aiba scop lucrativ. Norma europeana defineste entitatea de gestiune independenta ca fiind orice organism care este autorizat prin lege sau prin cesiune, licenta sau alt tip de intelegere contractuala sa gestioneze drepturile de autor sau drepturile conexe in numele mai multor titulari de drepturi, in beneficiul colectiv al acelor titulari, avand drept scop unic sau principal sau unul dintre principalele scopuri aceasta activitate si care nu este detinut sau controlat, direct sau indirect, total sau partial, de titularii de drepturi si nu are scop lucrativ", arata cererea de reexmainare.
"Or, adoptarea unor dispozitii normative contrare directivei a carei transpunere se urmareste aduce atingere obligatiilor prevazute de art. 148 alin. (4) din legea fundamentala, potrivit caruia Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii, tratatele constitutive si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu", adauga documentul.
In aceasta cerere, presedintele tarii a mentionat ca articolul I, punctul 20 din legea transmisa la promulgare modifica articolul 1311 din Legea nr. 8/1996. Astfel, din cuprinsul primului alineat al articolului 1311- ce reglementeaza criteriile principale de care trebuie sa se tina seama cu ocazia negocierii in vederea elaborarii metodologiei - sunt eliminate doua dintre acestea, cele de la literele g si i.
"Mentionam ca potrivit articolului 1311 alineatul 1 litera g, in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu, iar potrivit literei i, in cazul radiodifuzorilor, remuneratiile se stabilesc prin negocieri, in conditii de predictibilitate si proportionalitate, cu potentialii receptori ai emisiunilor, astfel incat utilizatorii sa poata avea reprezentarea obligatiilor de plata la inceputul fiecarui an fiscal", arata cererea de reexaminare.
Potrivit documentului, la cel de-al doilea alineat al articolului 1311 se stabileste ca organismele de gestiune colectiva pot solicita in negocieri, de la aceeasi categorie de utilizatori, fie remuneratii forfetare, fie remuneratii procentuale stabilite ca parte procentuala din veniturile obtinute de fiecare utilizator prin activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul sau, in lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru activitatea de radiodifuzare, organismele de gestiune colectiva pot solicita numai remuneratii procentuale, diferentiate prin directa proportionalitate cu ponderea utilizarii de catre fiecare utilizator - organism de televiziune sau de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate.
Totodata, arata documentul, potrivit alineatului 3 al aceluiasi articol, remuneratiile trebuie sa fie rezonabile in raport cu valoarea economica si ponderea utilizarii drepturilor in cauza, tinand seama de caracteristicile si de sfera de utilizare a operelor si a altor obiecte protejate, precum si de valoarea economica a serviciului prestat de organismul de gestiune colectiva.
"Referitor la interventiile legislative de la articolul 1311 alineatele 1-3, semnalam ca desi aceste solutii legislative se prevaleaza de transpunerea articolului 16 din Directiva 2014/26/UE, in realitate, actul european nu interzice remuneratia forfetara, prin impunerea solutiei exclusivitatii unei remuneratii procentuale pentru activitatea de radiodifuzare. Pe de alta parte, cu privire la valoarea economica a utilizarii drepturilor in cauza, tinand seama de caracteristicile si de sfera de utilizare a operelor si a altor obiecte protejate, precum si cu privire la valoarea economica a serviciului prestat de organismul de gestiune colectiva, actul european stabileste ca aceste criterii trebuie avute in vedere, printre altele, iar ...

Cuvinte cheie pentru aceasta stire: Parlamentului | Iohannis |

Pe aceeasi tema

Abonare newsletterAlte stiri din Politica
2007-2011 News20.ro --