Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Programa pentru examenul de Limba romana. Regulamentul de examen

news20.ro - revista presei online Revista presei online, stiri, sinteze, ziare, reviste


Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Programa pentru examenul de Limba romana. Regulamentul de examen


Trimite stirea pe Yahoo Messenger unui prietenComenteaza acest articol
Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Luni 11 iunie 2018 va avea loc examenul la matematica din cadrul sesiunii de Evaluare Nationala pentru anul scolar 2017-2018.
Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la Limba romana, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie.

Informatii despre calendarul Simularilor la Evaluarea Nationala gasestiaici.

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Testele sunt elaborate in conformitate cu programa la aceasta materie din anul scolar 2014-2015.
Prezenta programa pentru evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura romana vizeaza evaluarea competentelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse, de exprimare scrisa si de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competentele de evaluat sunt ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini formate in clasele a V-a - a VIII-a, subiectele pentru evaluarea nationala vor evalua atat competentele specifice si continuturile asociate acestora, conform programei scolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii cu nr. 5097/ din 09.09.2009), cat si continuturile din programele scolare actualizate pentru clasele a V-a - a VII-a.
Informatii despre calendarul examenului de EVALUARE NATIONALA gasestiaici.

Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse
1.1 dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinse date
- idei principale, idei secundare; ordinea logica si temporala a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text;
- moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);
- structuri in textele epice (logica actiunii, timp, spatiu, modalitati de caracterizare a personajelor, relatiile dintre personaje, naratorul) si lirice (concordanta dintre forma grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta, eul liric);
- subiectul operei literare, momentele subiectului;
- procedee de expresivitate artistica in textelestudiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitetul, comparatia, repetitia, enumeratia, antiteza);
- sensul propriu si sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat;
- elemente de versificatie (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);
- trasaturile specifice genului epic, liric si dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere;
- trasaturi ale speciilor literare: schita, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populara, balada populara;
- texte literare (populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii); texte nonliterare;
1.2 sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei
- arhaisme, regionalisme si neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;
- categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; constructii pleonastice; sensurile cuvintelor in contexte diferite;
- mijloacele interne de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de imbogatire a vocabularului;
- ortografierea diftongilor, a triftongilor si a vocalelor in hiat;
- despartirea cuvintelor in silabe;
- semne de punctuatie: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul intrebarii, semnul exclamarii, cratima, punctul si virgula, linia de pauza;
- semne ortografice: cratima, punctul;
- valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;
- categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): partile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) si neflexibile (adverbul, prepozitia, conjunctia, interjectia); relatii si functii sintactice;
- elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii principale si subordonatele indicate de programa scolara; propozitia regenta, elementul regent, cuvintele si constructiile incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat);
1.3 identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, cu exprimarea impresiilor si preferintelor
- elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de acestea;
Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta
- elemente de redactare a unor ...

Cuvinte cheie pentru aceasta stire: Evaluare Nationala | Regulamentul |

Pe aceeasi tema

2007-2011 News20.ro --