​Piața imobiliară, în pragul re-deschiderii noului program guvernamental Noua Casă. Câte proprietăți s-au vândut de fapt luna trecută și ce ne spun cifrele – Finante & Banci

​Pentru iunie 2020, prima luna de activitate (relativ) normală dupa ieșirea din starea de urgențu001Fă, datele oficiale indică o depășire a nivelului din iunie 2019: vânzarile de imobile au ajuns la un total de 46.818 la nivel național, în creștere cu 16,4%, arată o analiză a imobiliare.ro. În iunie au fost vândute cu 14.729 mai multe proprietățu001Fi decât în mai, ceea ce echivalează cu un avans de circa 46% fau001Fță de luna anterioară. Potrivit datelor ANCPI, în al doilea trimestru din 2020 au fost încheiate, la nivel națu001Fional, aproape 106.000 de vânzări de imobile (o scădere de peste 20% fațu001Fă de trimestrul anterior sau un recul de circa 16% fațu001Fa de trimestrul II din 2019). Cele mai multe achizițu001Fii de imobile au ca obiect terenuri intravilane fără construcțu001Fii – ceea ce sugereaza mențu001Finerea unui apetit ridicat pentru dezvoltări imobiliare (din care, dat fiind necesarul locativ nau001Fțional, putem presupune ca o buna parte ar fi rezidențu001Fiale).

În prima jumătate a anului în curs, în București au fost încheiate chiar mai multe contracte de vânzare/cumparare decât în 2019: este vorba despre un total de 44.850 de acorduri, fațu001Fa de 41.963 în anul precedent; aceeași tendințu001Fa poate fi observata și în Ilfov, unde anul acesta au fost achizițu001Fionate 27.716 imobile, fau001Fța de 21.175 în 2019.

Datele publicate de Agenu001Fția Națu001Fionala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și centralizate de AnalizeImobiliare.ro confirmă nu doar impactul restricțu001Fiilor impuse pe durata perioadei de izolare, cât și o tendință de revenire a piețu001Fei, după relaxarea acestora. Astfel, în martie 2020, când a fost declarata starea de urgențu001Fă, numarul vânzărilor de imobile a fost de circa 48.400 de unități, cu 8,6% mai mare decât în perioada similară a anului anterior.

În aprilie, când efectul măsurilor luate de autoritațu001Fi a fost resimțu001Fit cel mai puternic, numărul achizițiilor a scăzut cu aproape 34%, la 27.021.

În mai, când Guvernul a dispus trecerea din starea de urgenu001Fță la starea de alertă (după jumătatea lunii), numărul vânzărilor de imobile consemnate la nivel nau001Fțional a urcat la 32.089, fiind totuși cu aproape 30% mai mic decât în perioada similara a anului precedent.

Creșteri ale numarului de achizițu001Fii au mai fost consemnate în Cluj (de la 13.404 la 14.754) și Constanu001Fța (de la 8.339 la 8.843), în vreme ce scaderi au avut loc în Timiș (de la 13.567 la 10.867), Iași (de la 7.507 la 7.095) și, respectiv, în Brașov (de la 12.314 la 11.210).

  • Potrivit datelor furnizate de ANCPI, cele mai multe achizițu001Fii de imobile desfașurate la nivel nau001Fțional au ca obiect terenuri intravilane fără construcțu001Fii – ceea ce sugereaza mențu001Finerea unui apetit ridicat pentru dezvoltari imobiliare (din care, dat fiind necesarul locativ nau001Fțional, putem presupune ca o buna parte ar fi rezidențu001Fiale).
  • Pe locul al doilea în clasament se situeaza tranzacțu001Fiile ce vizeaza terenuri intravilane cu construcțu001Fii, acestea fiind urmate de unitațu001Fi individuale, apoi de terenuri extravilane agricole și apoi, la o distanțu001Fa considerabila, de terenuri extravilane neagricole.

În cel de-al doilea trimestru din 2020, terenurile intravilane fara construcțu001Fii au facut obiectul a 39.764 de contracte, în scadere de la nivelul de 45.951 de operațu001Fiuni consemnate în primele trei luni ale anului. Achiziu001Fțiile de terenuri intravilane cu construcțu001Fii s-au cifrat, pe de alta parte, la un total de 28.702 în perioada aprilie-iunie, ceea ce marcheaza, de asemenea, un declin fau001Fța de nivelul înregistrat în ianuarie-martie (33.564 de achizițu001Fii). Scaderi comparativ cu primul trimestru al anului au avut loc și pe segmentul unitațu001Filor individuale (de la 28.056 la 18.526 de tranzacțu001Fii), dar și pe cel al terenurilor extravilane agricole (de la 24.601 la 18.191 de operațu001Fiuni). Deși curba activitațu001Fii de tranzacțu001Fionare pe segmentul terenurilor extravilane neagricole este, în mod normal, semnificativ mai plata, și aici poate fi observat un recul trimestrial, în cuantum de aproximativ o patrime (de la 1.009 la 745 de achiziu001Fii, mai exact).

VÂNZĂRI IMOBILE ÎN PRINCIPALELE PIEu001FȚE LOCALE

În cel de-al doilea trimestru din 2020, cele mai multe vânzari de imobile au fost consemnate în București (20.445) și Ilfov (15.198), pe urmatoarele locuri în clasament situându-se județu001Fele Cluj (6.521), Brașov (5.420), Constanu001FȚa (4.970), Timiș (4.306) și apoi Iași (2.886).

Putem observa, astfel, niște permutari interesante în clasamentul județu001Felor cu cea mai intensa activitate de tranzacțu001Fionare, Timișul trecând de pe locul al patrulea (în T1 2020) pe cel de-al șaselea, iar Constanțu001Fa, dimpotriva, de pe locul al șaptelea pe cel de-al patrulea. Comparativ cu primul trimestru al anului în curs, numarul achiziu001Fțiilor de imobile a scazut în majoritatea județu001Felor cu cea mai intensa activitate la acest capitol, începând cu Bucureștiul (unde au fost înregistrate, în primele trei luni din an, 24.405 de contracte de vânzare).

În situațu001Fii asemanatoare se gasesc și județu001Fele Cluj (unde numarul contractelor încheiate în T1 2020 ajungea la 8.233), dar și Brașov (5.790), Timiș (6.561) și, respectiv, Iași (4.209). Excepu001Fțiile de la regula sunt reprezentate, pe de alta parte, de judeu001Fțele Ilfov și Constanu001Fa, aici având loc, în trimestrul al doilea din an, mai multe achizițu001Fii decât în cel dintâi. Astfel, în împrejurimile Capitalei erau înregistrate, în primele trei luni ale anului, doar 12.518 vânzari, iar în Constanțu001Fa doar 3.873. De remarcat este ca nivelul de tranzacu001Fționare atins trimestrul trecut în zona Ilfov reprezinta chiar un maximum al ultimelor 18 luni; pe litoral, însa, rezultate ceva mai bune au fost consemnate în T4 2019.

NUMARUL DE PROPRIETAu001FȚI EXISTENTE LA VÂNZARE ÎN MARILE ORAȘu001EE

Atât pe fondul situau001Fției din domeniul sanitar, cât și ca expresie a unei tendinu001Fțe deja existente în piau001Fța, oferta totala de proprietațu001Fi rezidenu001Fțiale disponibile spre vânzare în cele șase mari centre regionale ale u001Fțarii (apartamente și case construite înainte de anul 2000) a fost, trimestrul trecut, mai mica decât cea consemnata în perioada similara din 2019. Este vorba, mai exact, despre o diferențu001Fa anuala de 13,2% la nivelul celor șase mari orașe supuse analizei, o evoluu001Fițe descendenta la acest capitol putând fi observata în fiecare dintre ele.

În ultimele 12 luni, cel mai mare declin al ofertei, în cuantum de 20,7%, a avut loc, astfel, în Cluj-Napoca, aici fiind scoase la vânzare 2.190 de proprietațu001Fi rezidenu001Fțiale trimestrul trecut; o scadere importanta, de 18,3%, a avut loc și în Constanu001Fța, unde pe piau001Fța au existat un total de 1.040 de anunțu001Furi. Pe urmatoarele locuri în clasamentul scaderilor resimțu001Fite la acest capitol se situeaza Brașovul (-17,7%, pâna la 970 de oferte), apoi Bucureștiul (-11,8%, pâna la 6.760 de oferte), Timișoara (-7,3%, pâna la 2.060 de oferte) și, în cele din urma, Iașiul (-6,2%, pâna la 1.270 de oferte).

Scaderea anuala a ofertei poate fi pusa, cel puu001Fin în parte, pe seama diminuarii numarului de proprietațu001Fi nou introduse pe piață, acesta fiind, per ansamblu, cu 15,1% mai mic comparativ cu perioada similara din 2019. Șu001Ai în acest caz, o tendinu001Fța descendenta poate fi observata în toate cele șase mari orașe analizate, anume în Constanțu001Fa (-22,8%), Cluj-Napoca (-19,9%), Brașov (-18,7%), București (-14,4%), Timișoara (-10,4%) și, respectiv, Iași (-4,8%). u001Ai în cazul ofertelor nou introduse pe piațu001Fa, Capitala se situeaza, în mod firesc, în fruntea clasamentului marilor centre regionale, cu un total de 3.440 de asemenea anunu001Fțuri în cel de-al doilea trimestru din 2020; aceasta cifra echivaleaza cu aproape 45% din cele 7.410 oferte noi existente la nivelul tuturor acestor centre regionale. Cu un stoc de 1.270 de anunu001Furi noi, Cluj-Napoca ocupa urmatorul loc în clasament, capitala Transilvaniei fiind urmata de Timișoara (930 de oferte), Iași (710), Constanțu001Fa (530) și Brașov (530).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *