INS: ​În toamna acestui an, rata de ocupare a populaţiei a fost de 62,3%, în scădere faţă de vară – Finante – Banci

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

În al treilea trimestru al anului 2021, populaţia activă a României era de 8,2 milioane de persoane, din care 7,79 milioane erau ocupate şi 436.000 erau şomeri. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2021, de 62,3%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 0,1 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,2% faţă de 53,1% la femei) şi în mediul urban (67,2% faţă de 56,3% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de numai 20,6%.

Rata populaţiei productive (ponderea populaţiei productive din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă) calculată pentru grupa de vârstă 15-64 ani a fost în trimestrul III 2021 de 66,6%, iar cea pentru grupa de vârstă 20-64 ani, de 72,0%.

Rata şomajului în trimestrul III 2021 a fost de 5,3%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul anterior.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,0 punct procentual (5,7% la bărbaţi faţă de 4,7% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 4,5 puncte procentuale (7,9% în mediul rural, faţă de 3,4% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (21,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Distinct de cele 7,79 milioane de români considerați ocupați, alte 837.000 persoane au lucrat în gospodăria agricolă proprie, pentru a produce bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului, acestea fiind într-una dintre următoarele situaţii:
– fie doar o mică parte a producţiei agricole obţinute este destinată vânzării,

– fie producţia agricolă obţinută este destinată exclusiv consumului propriu şi reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.

Aceste persoane, incluse în populaţia ocupată conform metodologiei anchetei utilizată până în anul 2020 (inclusiv) sunt, începând cu trimestrul I 2021, considerate persoane inactive sau în şomaj (în funcţie de îndeplinirea sau nu a celor 3 criterii utilizate în definiţia şomajului BIM).

Împreună cu persoanele ocupate, acestea alcătuiesc „populaţia productivă” al cărui număr a fost de 8,6 milioane persoane în trimestrul III 2021. Acest indicator este definit doar în context național și corespunde populației ocupate calculată conform definiției utilizată anterior anului 2021.

Începând cu anul 2021 metodologia Anchetei forței de muncă în gospodării (sursa datelor din acest comunicat) a fost revizuită pentru a răspunde cerințelor noilor regulamente europene intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 (a se vedea și precizările metodologice). Cea mai importantă modificare vizează excluderea din sfera ocupării a persoanelor care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului și generează un impact sesizabil asupra estimațiilor anchetei, în special în sensul:
– reducerii numărului populației ocupate și a celei active (precum și a ratelor de ocupare și activitate)
– creșterii ratei șomajului (mai ales pe seama scăderii populației active care este numitorul indicatorului).
Din acest motiv datele publicate pentru trimestrele I, II şi III 2021 nu sunt comparabile cu cele publicate pentru trimestrele anterioare anului 2021.

spot_imgspot_img