A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul – Capital

Calendar Ortodox, 25 mai 2021. Zi de mare sărbătoare: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

Zi mare pentru creştinii ortodocşi din România! Marţi, 25 mai, Calendarul Creştin Ortodox pomeneşte “A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului”.

Acest cinstit și sfânt cap, fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din sânurile pământului ca aurul din baie, nu închis în vas de lut ca mai înainte, ci la loc sfânt în vas de argint.

Și, fiind vestit acest lucru de un preot, a fost adus din Comane și primit de strălucita cetate a cetăților, împreună cu credinciosul împărat și popor, cu toată bucuria. Și cu credință închinându-se cinstitului și sfântului cap, acesta a fost pus la loc sfânt, scrie doxologia.ro.

Tot în această zi, este pomenit Sfântul Mucenic Celestin, care s-a săvârşit, pătrunzându-i-se glesnele cu cuie de fier.

Tot în această zi, este pomenit cuviosul Olvian, care cu pace s-a săvârşit.

Sfânta Scriptură ne spune că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei sale de naștere, a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei.

Calendar Ortodox, 25 mai 2021. Zi de mare sărbătoare: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui sau. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezatorului ca răsplată.

Pentru că se temea că Botezătorul ar putea învia dacă trupul ar fi fost îngropat alături de cap, Irod nu a dat ucenicilor decât trupul sfântului, care a fost îngropat în Sevastia. Capul a fost îngropat de Irodiada în curtea sa, la mare adâncime.

Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – frescă, Mănăstirea Dionisiu – Athos, 1547 (Sursă foto: Doxologia.ro)

Potrivit tradiției, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, în muntele Eleonului, într-un vas de lut. Această e socotită cea dintâi aflare a sfântului cap. După un timp, un proprietar bogat și slăvit a crezut în Hristos și lepădând poziția socială și toată deșertăciunea acestei lumi, s-a făcut monah luându-și numele de Inochentie.

Ca monah, el s-a sălășluit chiar la locul unde se află îngropat capul Botezatorului Ioan. Dorind să-și zidească o chilie, el a săpat adânc și a descoperit un vas de pământ în care se află un cap, ce prin descoperire dumnezeiască a aflat că este al lui Ioan Botezătorul. El a cinstit cu evlavie acele sfinte moaște, apoi le-a îngropat la loc acolo unde le-a găsit, potrivit crestinortodox.ro.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost prezent aici până în vremea Sfinților Împărați Constantin și Elena, când, prin doi monahi, cinstitul cap a ajuns la Emesa, în Siria, la un olar. În anul 453, episcopul Uranie al Emesei, l-a așezat în biserica din această cetate. Această este socotită a două aflare a cinstitului cap al Botezătorului.

În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol, de către Sfântul Ignatie (860), în vremea împăratului Mihail. Aceasta este cea de-a treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap.

Calendar Ortodox, 25 mai 2021. Zi de mare sărbătoare: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

NEWS 2.0
www.news20.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *