Amnistia fiscală, noul termen și bonificațiile la Declarația unică, în Monitorul oficial. O facilitate fiscală pentru unele prime/stimulente – Finante & Banci

O ordonanță de urgență care include, printre altele, o nouă amnistie fiscală, un nou termen la Declarația unică și bonificațiile pentru cei care o depun, a fost publicată în Monitorul oficial. Pe lângă aceste lucruri, documentul mai include un nou termen pentru persoanele care vor să direcționeze sume aferente impozitului pe venit către ONG-uri și stabilirea unui regim fiscal favorabil pentru angajatorii care oferă salariaților stimulente sau prime.

Să le luăm în ordine. Primele nu le detaliem, dar punem link-uri deoarece am scris despre ele deja.

Noua amnistie fiscală în varianta 2020

Noul termen la Declarația Unică și bonificații de până la 10%.

Noul termen: 30 iunie 2020

Persoanele fizice vor primi o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

De asemenea, va fi aplicată o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației pentru plata în termenul anunțat.

Mai multe detalii despre aceste prevederi: Finanțele anunță că circa un milion de români care obțin venituri din activități independente vor primi bonificații de până la 10% dacă vor achita impozitele sau contribuțiile până în 30 iunie

și

Bonificațiile pentru persoanele care depun Declarația unică. Patru exemple ale Finanțelor pentru câteva situații specifice

Nou termen pentru persoanele care vor să direcționeze sume aferente impozitului pe venit către ONG-uri

Persoanele care vor sã redirecționeze sume din impozitul pe venit aferent anului 2019 cãtre ONG-uri și alte entitãți nonprofit sau unitãți de cult vor putea sã depunã formularele cu datele entitãților/unitãților de cult alese pânã la data de 30 iunie 2020, noul termen stabilit și pentru depunerea declarației unice. Pentru mai multe detalii citește:

O facilitate: Regim fiscal favorabil pentru angajatorii care oferă salariaților stimulente sau prime

Se propune, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, stabilirea unui regim fiscal favorabil pentru sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de salarii persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfășurării de activități ce presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2.

Astfel, pentru acestea nu se datorează contribuţie de asigurări sociale, contribuţie de asigurări sociale de sănătate, respectiv contribuţie asiguratorie pentru muncă, fiind supuse numai impozitului pe venit.

De precizat că prevederile se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a ordonanței pe perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *