CCR discuta sesizarea presedintelui Iohannis privind Legea administratiei publice locale si Statutul alesilor

Presedintele Klaus Iohannis a trimis luna trecuta la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale 215/2001 si a Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, motivand ca se incalca dispozitiile art. 1 alin. (5), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 122 alin. (2) din Constitutie.Unul dintre articolele contestate priveste validarea consilierilor. Articolul II pct. 5 din legea supusa controlului de constitutionalitate modifica articolul 10 din Legea 393/2004, potrivit caruia: “la prima sedinta a consiliului local sau judetean, indiferent de tipul acesteia, presedintele de sedinta ia act de aceasta imprejurare, care se consemneaza in procesul-verbal, dupa care primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, inainteaza instantei competente solicitarea pentru validarea altui consilier”.In forma actuala a Legii 393/2004, consiliul local, respectiv consiliul judetean, la propunerea presedintelui de sedinta, respectiv a presedintelui consiliului judetean, adopta o hotarare prin care se ia act de demisia consilierului si declara locul respectiv vacant. Spre deosebire de aceste dispozitii, in noua redactare se prevede ca, desi presedintele de sedinta ia act de demisia consilierului local, primarul – autoritate executiva – inainteaza instantei competente solicitarea pentru validarea altui consilier local.In sesizare se arata ca, potrivit art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutie, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale alese si primarii alesi.Cele doua autoritati au insa un rol diferit. Astfel, in vreme ce primarul este o autoritate executiva, consiliul local este o autoritate deliberativa, ambele functionand ca autoritati administrative autonome, distincte, motiv pentru care aspectele ce tin de structura si componenta consiliului local – inclusiv procedura pentru sesizarea instantei cu privire la validarea unui consilier – nu pot fi lasate exclusiv la aprecierea primarului, sustine Presedintia.””Din aceasta perspectiva, consideram ca atributia primarului de a sesiza instanta pentru validarea unui alt consilier, prevazuta la art. II pct. 5 al legii criticate, incalca dispozitiile art. 1 alin. (5) raportat la art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutie””, precizeaza seful statului.Conform sursei citate, sintagma “inainteaza instantei competente solicitarea pentru validarea altui consilier” este imprecisa, neclara, de natura sa genereze impredictibilitate in aplicarea legii.””Din formularea acestui text de lege nu rezulta cu claritate care sunt criteriile pentru stabilirea consilierului a carui validare este solicitata, existand riscul de a fi afectata reprezentarea proportionala in consiliul local/judetean rezultata din alegeri, intrucat nu este clar daca noul consilier a carui validare se solicita este primul supleant din aceeasi formatiune politica care a detinut mandatul ramas vacant sau o alta persoana de pe lista de supleanti, desemnata in mod discretionar de primar””, mentioneaza presedintele in cererea transmisa CCR.La art. II pct. 6 al legii deduse controlului se prevede ca art. 12 din Legea 393/2004 se abroga, acesta reglementand procedura potrivit careia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, ia act de situatia de incetare inainte de termen a mandatului consilierilor locali sau a consilierilor judeteni si declara vacant/e mandatul/mandatele respectivului/respectivilor consilier/consilieri.In sesizare se arata ca acelasi articol reglementeaza si procedura potrivit careia prefectul ia act de pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales un consilier local sau judetean si declara vacant mandatul consilierului in cauza – pentru situatia de incetare inainte de termen a mandatului consilierilor locali sau judeteni, prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004.”Coroborand aceasta interventie legislativa, de abrogare, cu celelalte modificari operate la art. II pct. 3 – 5, rezulta ca prin legea dedusa controlului de constitutionalitate s-a eliminat institutia juridica a declararii vacantei mandatului de consilier local/judetean ca urmare a constatarii unui caz de incetare inainte de termen a respectivului mandat, respectiv procedura de validare a unui nou consilier local/judetean in locul celui caruia i-a incetat mandatul. Prin urmare, din analiza sistematica a modificarilor operate de legiuitor la art. II pct. 3-5 si art. II pct. 6 rezulta ca in toate cazurile de incetare inainte de termen a calitatii de consilier local/judetean prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, cu exceptia demisiei, cazul de incetare de drept a calitatii de consilier local/judetean se constata de judecatoria, respectiv tribunalul in raza caruia se afla unitatea administrativ-teritoriala, la sesizarea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier”, considera presedintele.Seful statului atrage atentia ca, din acest motiv, prin eliminarea etapei constatarii vacantei mandatului si a validarii noului consilier legea criticata consacra un vid legislativ.”Se creeaza un vid legislativ cu privire la mandatul de presedinte al consiliului judetean, autoritate executiva la nivel judetean, de natura sa incalce dispozitiile art. 1 alin. (5) prin raportare la art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie”, se precizeaza in sesizare.Totodata, potrivit presedintelui, legea incalca art. 1 alin. (5) din Constitutie. “Unele dintre dispozitiile legii deduse controlului de constitutionalitate nu respecta exigentele impuse de art. 1 alin. (5) din Constitutie in dimensiunea sa referitoare la calitatea legii, asa cum a fost dezvoltata in jurisprudenta Curtii Constitutionale”, sustine Iohannis.Potrivit Administratiei Prezidentiale, la art. I pct. 2 din lege se defineste “calculul cvorumului”. “Prevederile (…) sunt neclare intrucat definitia are in vedere stabilirea, iar nu calculul cvorumului”, spune seful statului.De asemenea, conform art. I pct. 4 si pct. 10 al legii criticate, atat constituirea consiliului …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *