Cifrele bugetului pe 2019: PIB 1.022.500 milioane lei, rata a inflatiei de 2,8% si deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contributiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii si pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 35,9% din PIB.
Cele mai mari ponderi in PIB le au:
 Cheltuielile cu asistenta sociala – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mentin la aceeasi pondere ca si in anul 2018);
 Cheltuielile de personal – in suma de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicarii Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, insa pe orizontul de referinta se inregistreaza o traiectorie descendenta a ponderii acestora in PIB;
 Cheltuielile cu bunuri si servicii – estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), in crestere cu 1,8 miliarde lei fata de cele efectuate in anul 2018; din aceasta crestere 1,5 miliarde de lei reprezinta bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate;
 Cheltuielile cu investitiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), in crestere cu 12,5 miliarde lei fata de 2018.
 Cheltuielile cu dobanzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusa in PIB de 1,3% in anul 2019 fata de 1,4% in anul 2018. Datoria publica In anul 2017 Romania se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *