Controverse politice la Chisinau pe tema anexarii Basarabiei la URSS.

Anexarea Basarabiei la URSS, la 28 iunie 1940, provoacæ øi dupæ 72 de ani declaraflii contradictorii in parlamentul de la Chiøinæu, unde unii deputafli consideræ aceastæ datæ o “zi neagræ in istorie”, in timp ce alflii særbætoresc “eliberarea Moldovei de sub ocupaflia romanæ”, transmite corespondentul Agerpres.

Dupæ ce au depus flori la piatra comemorativæ a victimelor sovietice, liberalii au solicitat sæ fie flinut un minut de reculegere in plenul parlamentului. “Este 28 iunie, o zi tristæ, atunci cand in urma pactului Ribbentrop-Molotov Basarabia a fost ruptæ de la trupul flærii. Sute de mii de oameni au fost deportafli, omorafli in lagære de concentrare”, a declarat liderul fracfliunii, Ion Hadarcæ.
Nu tofli deputaflii au dat curs acestei solicitæri, inclusiv preøedintele parlamentului Marian Lupu, care a declarat cæ istoria nu poate fi schimbatæ øi cæ fiecare este in drept sæ aibæ viziunea sa referitor la unele evenimente istorice.
In acelaøi timp, comuniøtii s-au felicitat, considerand aceastæ zi una a eliberærii Republicii Moldova “de sub ocupaflia romanæ”. “Astæzi se implinesc 72 de ani de la restabilirea statalitæflii Republicii Moldova. In aceastæ zi s-a terminat o perioadæ de 22 de ani de distrugere economicæ øi politicæ a acestui flinut”, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *