Dancila: Rectificarea bugetara trebuia adoptata azi. Presedintele nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT

“Rectificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, care ar fi trebuit sa fie adoptat in cadrul sedintei de astazi. Din pacate, presedintele Romaniei nu a gasit deschiderea sau, poate, nu a avut timp sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pentru analizarea si avizarea primei rectificari bugetare din acest an, desi proiectul se afla in dezbatere publica inca de pe data de 6 august. In aceste conditii, Guvernul a luat decizia de a cere presedintelui Romaniei convocarea in regim de urgenta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii”, a anuntat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.
“Am prevazut mai multi bani pentru sanatate, educatie, administratie locala, pentru acele domenii care au avut o buna executie bugetara, insa cu incadrarea de deficit bugetar de 2,97% din PIB”, a mai spus Dancila.
UPDATE Guvernul a publicat ordinea de zi a sedintei de joi.
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiul Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
II. PROIECTE DE ORDONANTE
1. PROIECT DE ORDONANTĂ pentru instituirea unor masuri privind insotirea cu autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Romane a sefilor de delegatii straine in perioada de exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene 2019
2. PROIECT DE ORDONANTĂ pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008
3. PROIECT DE ORDONANTĂ privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizatiilor si taxei pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in anul 2018
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune in cadrul unei abordari echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “”CFR””-S.A-Sucursala Regionala CF Brasov, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr.729/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropiere al lucrarii de utilitate publica de interes national “”Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Targu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sanpaul, Ungheni si Targu Mures din judetul Mures”” din cadrul obiectivului de investitii “”Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea”” precum si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.729/2015
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotararii Guvernului nr.1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Calimani
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.775/2015
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea “”Avioane Craiova”” S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpe in Romania
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 959, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale si modificarea anexelor nr.4 si nr.44 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Galati, Covasna, Tulcea, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Sibiu, Timis, Buzau, Maramures, Bihor si municipiul Bucuresti
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Covasna, Prahova, Arges, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mures, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt si Ialomita
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel national a programelor de inzestrare de importanta strategica ale Ministerului Apararii Nationale
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 2985 aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Buzau, judetul Buzau, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat in domeniul public al statului si modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit.c) si d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investitii “”Acumularea Mihaileni pe raul Crisul Alb, judetul Hunedoara”” precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.51/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Anexei nr.43 la Hotararea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Salaj, precum si al municipiului Zalau, oraselor si comunelor din judetul Salaj
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Voslabeni, judetul Harghita
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sincai, judetul Mures
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judetul Arad
28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ograda, judetul Ialomita
29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coltau, judetul Maramures
30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene
31.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun in domeniul gazelor naturale: “”Consolidarea sistemului de transport din Romania, intre Onesti-Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea “”-Etapa 1
32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoasterea Asociatiei Help Autism ca fiind de utilitate publica
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de actiuni pentru implementarea Programului National de Reforma 2018 si a Recomandarilor Specifice de Tara 2018
2. MEMORANDUM cu tema: Promovarea, in conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, a unei actiuni in anularea partiala, in ceea ce priveste Romania, a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finantarea de catre Uniunea Europeana a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre in cadrul Fondului european de garantare agricola (FEGA) si al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului de colaborare in domeniile educatiei, culturii si in alte domenii conexe intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Senegal
4. MEMORANDUM cu tema: Initierea demersurilor pentru obtinerea de catre Jandarmeria Romana a calitatii de membru tip C la Comisia Internationala de Salvare Alpina
5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului intre statele parti la Conventia de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice si date privind inmatricularea vehiculelor si a Acordului de implementare a Acordului intre statele parti la Conventia de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice si date privind inmatricularea vehiculelor
6. MEMORANDUM cu tema: Aderarea Ucrainei la Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind infiintarea si functionarea Centrului Comun de Contact Galati, semnat la Galati, la 31 mai 2011
7. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din Romania in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman
8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului intre Romania si Republica Chile in domeniul securitatii sociale
V. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *