Deficitul bugetului general consolidat a fost de 15 miliarde de lei in primele 6 luni, de peste doua ori mai mare fata de anul trecut

In primele sase luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB.?
In ianuarie-iunie 2018,?veniturile bugetului general consolidat, de 132,04 miliarde lei, reprezentand 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+36,8%) si din veniturile nefiscale (+13%).
“In luna iunie 2018 se constanta o imbunatatire a colectarii veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 15,6% fata de luna iunie 2017, ajungand la o valoare de 26,77 miliarde lei pe primele sase luni ale anului, ceea ce reprezinta o crestere cu 5,9% fata de perioada similara a anului precedent”, se arata in comunicat.
Veniturile din accize au fost in suma de 13,13 miliarde lei (1,4% din PIB) cu 9,9% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent. De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 5,9% fata de aceeasi perioada a anului 2017.
S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 21,5% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018.?
“De asemenea, se inregistreaza o diminuare cu 26,8% fata de aceeasi perioada anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule”, se arata in comunicat.
Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 6,9 miliarde lei cu 22,8% mai mari decat cele incasate in anul 2017 in aceeasi perioada.
Cheltuielile bugetului general consolidat?sunt in suma de 147,01 miliarde lei, cu 19% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent.
“Cheltuielile de personal sunt cu 24,4% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 9,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent”, se arata in comunicat.
Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetele locale, cat si la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si la bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii bugetare.
“Subventiile sunt mai mari cu 4,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-se la acelasi nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,4%. Dobanzile sunt cu 21,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, respectiv 0,8% din PIB, avandu-se in vedere cumularea datelor de plata a dobanzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark”, se arata in comunicat.
Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 13,9%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungand la 1000 lei si de devansarea sumei (1,3 miliarde lei) pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna iulie care se distribuie prin Posta Romana, precum si majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie.
Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 9,1 miliarde lei, de 1,5 ori mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.
In 2017, deficitul bugetului general consolidat a fost de 24,3 miliarde de lei, 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *