Dreptul la norma de hrana, extins pentru politistii locali

ToÅ?i angajaÅ?ii poliÈ?iei locale care au statut de funcÈ?ionar public sau de personal contractual vor beneficia de dreptul la norma de hran?”? acordat de autorit?”?È?ile locale, in limita bugetului, conform unei ordonanÈ?e de urgenÈ??”? aprobate, miercuri, de Guvern, relateaz?”? Mediafax.?
Astfel, a fost extins acest drept pentru inc?”? 5.041 de salariaÈ?i din poliÈ?ia local?”?, personal contractual È?i funcÈ?ionari publici, care nu ar fi beneficiat de norma de hran?”? conform prevederilor deja in vigoare.
Autorit?”?È?ile locale pot acorda, incepand cu acest an È?i in limita bugetului aprobat, prin hot?”?rare a consiliului local, norma de hran?”? pentru poliÈ?iÈ?tii locali, drept de care nu beneficia ins?”? intregul personal al poliÈ?iei locale.
CiteÈ?te È?i:?Guvernul deblocheaz?”? dou?”? milioane de lei pentru cercet?”?ri in domeniul nuclear
PoliÈ?iÈ?tii locali vor primi norma de hran?”? fie in natur?”? (prin unit?”?È?i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *