Klaus Iohannis sesizeaza CCR cu privire la legea care modifica OUG privind pescuitul si acvacultura

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

„Consideram ca, atat prin modul in care a fost adoptata, cat si prin continutul normativ, aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 44 alin. (1)-(3), ale art. 45 coroborat cu art. 135, ale art. 73 alin. (3) lit. h) si m) raportat la art. 76 alin. (1) din Constitutie, precum si pe cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie”, se arata in sesizarea transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu.
Parlamentul a transmis pe 21 martie presedintelui, in vederea promulgarii, Legea privind aprobarea OUG nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.
Seful statului invoca motive de neconstitutionalitate extrinseca.
„Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) ca lege ordinara, desi in continutul sau normativ se regasesc dispozitii care se incadreaza in domeniul de reglementare al legii organice”, spune Iohannis.
El arata ca o prevedere din legea supusa controlului de constitutionalitate stabileste masurile privind concesionarea, inchirierea sau privatizarea in domeniul piscicol. De asemenea, se prevede o noua atributie in sarcina Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv aceea de a privatiza societati comerciale cu profil piscicol si amenajari piscicole pe care le are in portofoliu in conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. In plus, se instituie posibilitatea atribuirii directe – spre concesionare investitorilor – a terenurilor pe care sunt amplasate amenajari piscicole, precum si terenurile aferente acestora, din domeniul public sau privat al statului.
Presedintele Iohannis precizeaza ca, pe fond, obiectul de reglementare al acestor dispozitii instituie posibilitati de punere in valoare a bunurilor proprietate publica sau privata a statului din domeniul specific al pescuitului si acvaculturii, sub forma concesionarii, inchirierii sau privatizarii, dupa caz.
„Toate aceste reglementari vizeaza regimul juridic general al proprietatii, cu privire la care art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutia Romaniei impune adoptarea de legi cu caracter organic”, subliniaza presedintele Iohannis in sesizarea adresata CCR.
El adauga faptul ca CCR a statuat ca bunurile proprietate publica sunt inalienabile si pot fi concesionate ori inchiriate institutiilor de utilitate publica, numai in conditiile legii organice. De asemenea, seful statului mentioneaza ca o alta prevedere modifica regimul sanctionatoriu aplicabil unor fapte stabilite in OUG nr. 23/2008, ce constituie infractiuni, ceea ce atrage incidenta Constitutiei ce prevede ca infractiunile si pedepsele se reglementeaza prin lege organica.
Presedintele Iohannis argumenteaza si ca in jurisprudenta sa Curtea Constitutionala a precizat faptul ca „este posibil ca o lege organica sa cuprinda, din motive de politica legislativa, si norme de natura legii ordinare, dar fara ca aceste norme sa capete natura de lege organica, intrucat, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constitutie legii organice”, dar sa nu vizeze criteriul material.
„Prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, legiuitorul a ignorat criteriul material in functie de care trebuie stabilit caracterul legii”, mentioneaza el.
Seful statului arata ca actul normativ vizeaza materia legii organice si a fost adoptat de Camera decizionala, Camera Deputatilor, cu 162 voturi pentru, numar insuficient de voturi.
Presedintele Iohannis subliniaza ca legea incalca principiul bicameralismului.
„Din analiza dispozitiilor legii supuse controlului rezulta faptul ca Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a aprobat OUG nr. 85/2016 fara nicio modificare si/sau completare. In schimb, Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a adoptat legea de aprobare a OUG nr. 85/2016 aducandu-i nu mai putin de 21 de amendamente, multe dintre acestea generand deosebiri majore de continut intre formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului, aspect de natura sa aduca atingere principiului constitutional al bicameralismului”, se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.
Seful statului invoca si motive de neconstitutionalitate intrinseca.
Astfel, el indica faptul ca actul normativ nu respecta principiul suprematiei legilor si nici principiul securitatii raporturilor juridice, invocand o decizie a CCR.
El precizeaza ca legea dedusa controlului de constitutionalitate prevede faptul ca „terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si terenurile aferente acestora, din domeniul public/privat al statului, vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumparat actiuni sau active ce implica necesitatea exploatarii unui teren cu destinatie agricola, cu obligativitatea mentinerii obiectului de activitate al exploatarii piscicole pe perioada concesionarii”.
„Consideram ca atribuirea directa a concesiunii afecteaza interesul public prin eliminarea posibilitatii de a fi depuse mai multe oferte si de a obtine cea mai mare redeventa in urma concurentei dintre ofertanti. Mai mult, instituirea unui astfel de regim de exceptie de la regimul general al concesionarii bunurilor proprietate publica stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, pentru o singura categorie de beneficiari nu respecta principiile stabilite de art. 13 din acest act normativ, respectiv: transparenta, tratamentul egal, proportionalitatea, nediscriminarea si libera concurenta”, se arata in sesizare.
Seful statului mai arata ca legea introduce o noua prevedere conform careia personalul de paza, respectiv personalul organizatiilor vanatoresti, este imputernicit sa sanctioneze faptele ce constituie contraventii si sa constate infractiunile piscicole, considerand, intre altele, ca este lipsita de claritate si poate da nastere unor situatii de incoerenta si instabilitate, prin imputernicirea personalului organizatiilor vanatoresti de a sanctiona faptele ce constituie contraventii si excluderea asociatiilor si …

spot_imgspot_img