Ministerul de Finante: Cum se calculeaza contributia de asigurari sociale, care e plafonul minim

Contributia de asigurari sociale (CAS)
Pentru veniturile din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de catre organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem in care calculul contributiei este efectuat de catre persoana fizica prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Contributia de asigurari sociale pentru anul curent se stabileste prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizica, prin aplicarea cotei de contributie de asigurari sociale la venitul ales, cel putin egal cu 12 salarii de baza brute pe tara.Persoana fizica face evaluarea pentru incadrarea in categoria platitorilor de contributie de asigurari sociale, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent).
Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datoreaza CAS pentru anul in curs.
Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *