Ministerul Transporturilor: Guvernul a adoptat Ordonanta care reglementeaza receptiile lucrarilor

Astfel, se vor putea da in circulatie sectoare, loturi, sectiuni sau obiecte de lucrari incluse in autorizatia de construire, prevazute intr-un contract sau in contracte de executie diferite, daca acestea pot fi utilizate separat, conform destinatiei lor, potrivit ministerului.
Prin prezentul act normativ se urmareste crearea unui cadru legal pentru proiectele de infrastructura de transport care acopera toate categoriile de lucrari specifice.
In plus, este vizata eliminarea blocajelor in implementarea proiectelor si accelerarea punerii in functiune a obiectivelor de investitii, inclusiv pe loturi/sectiuni/sectoare/parti/obiecte din cuprinsul autorizatiei de construire, inainte de finalizarea tuturor lucrarilor din contract.
Guvernul urmareste si reducerea riscurilor financiare asociate implementarii proiectelor de investitii in infrastructura nationala de transport si accelerarea conectarii retelei nationale de transport rutier si feroviar la reteaua trans-europeana de transport.
Potrivit prevederilor de pana acum, lucrarile de constructii autorizate se considerau finalizate daca erau realizate toate elementele prevazute in autorizatia de construire si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor.
“Astfel, era imposibila receptionarea pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de lucrari incluse in autorizatia de construire, prevazute intr-un contract sau in contracte de executie diferite, care fac parte din proiecte complexe pentru care s-a emis o singura autorizatie de construire, in situatia in care acestea pot fi utilizate separat, conform destinatiei lor”, se arata in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *