Premierul Viorica Dancila prezinta la ora 19.00 detaliile rectificarii bugetare UPDATE

UPDATE Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august.

“Avem o rectificare bugetara pozitiva. Avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei. La ora 19.00 voi prezenta detaliile rectificarii bugetare. Ordonanta de recificare va fi adoptata in a doua jumatate a lunii august”, a spus Viorica Dancila.

___________
La intalnire au venit si co-presedintii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Romania TV.
Tot joi, la ora 13.00, este programata o sedinta de guvern. Biroul de presa al guvernului a anuntat ordinea de zi.
I. PROIECTE DE ORDONANTE
PROIECT DE ORDONANTĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea lit.a) si b) ale articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2018
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si asistenta sociala”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, codului de clasificatie, datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iasi
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.258/97 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1852/2001 al Comisiei precum si a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului privind alimentele noi
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat, precum si pentru stabilirea categoriilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat in care se normeaza functiile de conducere didactice auxiliare si nivelul salariilor de baza aferente acestora
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decertificarea definitiva din declaratia finala de cheltuieli si aplicatia de plata a soldului final, a unor cheltuieli aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial “”Mediu”” 2007-2013, Programul Operational Sectorial “”Transport”” 2007-2013, Programul Operational Sectorial “”Cresterea Competitivitatii Economice”” 2007-2013 si Programul Operational “”Asistenta Tehnica”” 2007-2013
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Justitiei
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informatiilor cuprinse in documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor si Padurilor
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, a unui imobil si a terenului aferent, trecut in domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare in plata
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Spitalului General Cai Ferate Galati, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor si modificarea Anexei nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Complexul Sportiv National Izvoru Muresului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinta gratuita al Federatiei Romane de Judo asupra unei parti dintr-un imobil aflat in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova si actualizarea Anexei nr. 30 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *