Statul a suplimentat schema de ajutoare de minimis pentru IMM-uri

Executivul a aprobat miercuri, in sedinta saptamanala, prin Hotarare de Guvern, suplimentarea cu 100 de milioane de lei a schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii /IMM/.
Majorarea bugetului alocat schemei reprezinta motivul pentru care Ministerul Finantelor Publice a amanat cu 10 zile deschiderea sesiunii de inregistrare on-line a cererilor de finantare ale IMM-urilor pentru ajutoarele de minimis, programata initial pentru 16 august.Prin aceasta schema de ajutor de stat, IMM-urile pot primi fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de euro.Ajutoarele de minimis se acorda IMM-urilor sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent in lei, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier.Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie sa creeze cinci locuri de munca, din care cel putin doua pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele trei luni, in cazul unui ajutor de pana la 100.000 euro inclusiv, potrivit H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii.In cazul unui ajutor de minimis cuprins intre 100.000 euro si 200.000 euro, inclusiv, schema de ajutor de minimis prevede crearea a sapte locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni.Acordarea ajutorului este conditionata de crearea de noi locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea acestora pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.Schema de ajutor de minimis se aplica de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finantare, in limita bugetului alocat pentru aceasta. Plata ajutorului de minimis se efectueaza pana la 31 decembrie 2016, in limita bugetului anual alocat schemei.In data de 14 august, MFP a anuntat ca a amanat cu 10 zile, pana pe 26 august, deschiderea sesiunii de inregistrare on-line a cererilor de finantare ale IMM-urilor pentru ajutoarele de minimis, programata initial pentru 16 august.Potrivit MFP, dupa completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea/verificarea informatiilor, pana la sfarsitul zilei, sistemul va pune la dispozitie o recipisa de inregistrare a cererii care va contine toate datele transmise de intreprindere – ziua, ora, minutul si secunda la care a fost inregistrata online cererea de acord pentru finantare, precum si informatii privind perioada in care se poate depune/transmite la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice cererea de acord pentru finantare insotita de documentele justificative.In urma validarii inregistrarii on-line a cererilor de acord pentru finantare, firmele trebuie sa le depuna, insotite de documentele justificative, sau sa le transmita prin posta sau alte servicii de curierat la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice.MFP va publica zilnic, la ora 10.30, pe pagina web, lista cererilor de acord pentru finantare inregistrate on-line pana la finele zilei anterioare.Legislatia privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii a fost modificata recent, in urma discutiilor cu reprezentantii mediului de afaceri.Principalele modificari vizeaza extinderea cheltuielilor considerate eligibile prin includerea cheltuielilor legate de realizarea si achizitia de constructii avand ca destinatie prestarea altor servicii, eliminarea obligativitatii demonstrarii eficientei economice a intreprinderii solicitante de ajutor de minimis – in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei – prin incadrarea in indicatorii prevazuti in cadrul studiului tehnico-economic, largirea sferei de documente care atesta dreptul pe care il are intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis asupra terenului, in cazul realizarii de constructii, si asupra constructiilor care reprezinta locatia realizarii investitiei, in cazul achizitionarii de echipamente.De asemenea, a fost modificat si Ghidul solicitantului. Cele mai importante modificari se refera la actualizarea in conformitate cu modificarile actului normativ, introducerea procedurii de inregistrare on-line a cererilor de acord pentru finantare, urmand ca ulterior validarii inregistrarilor, cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, sa se depuna sau sa se transmita prin posta sau alte servicii de curierat la Registratura generala a Ministerului Finantelor, stabilirea criteriilor de selectie a cererilor de acord pentru finantare, in vederea asigurarii transparentei procesului de …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *