Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza cu 8,8 miliarde de lei, iar cheltuielile cresc cu 9,9 miliarde de lei

0

“Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au inregistrat majorari ale veniturilor sunt: bugetul de stat +948,4 milioane lei, bugetul asigurarilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurarilor pentru somaj +245,9 milioane lei, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +1.200,4 milioane lei, bugetele locale + 5.082,9 milioane lei, iar diminuari ale veniturilor s-au inregistrat, in principal la bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii – 330,9 milioane lei”, se arata in document.In ceea ce priveste cheltuielile bugetului general consolidat, acestea se majoreaza, pe sold, cu suma de 9,925 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se mentine la nivelul de 2,97% din PIB.Potrivit MFP, veniturile bugetului de stat pe anul 2018, se majoreaza, pe sold, cu suma de 948,4 milioane lei, influentele se reflecta, in principal, pe alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice: +541,4 milioane lei; impozit pe venit si salarii: +314,9 milioane lei; impozite si taxe pe proprietate: -100,7 milioane lei; taxa pe valoarea adaugata: -1,727 miliarde de lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2018 pentru finantarea cheltuielilor bugetelor locale; alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii: +77,1 milioane lei.De asemenea, mai sunt influente din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati: -1,248 miliarde lei influenta generata de eliminarea estimarilor initiale privind veniturile obtinute din vanzarea licentelor 5G de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii in anul 2018; contributii de asigurari sociale: +1.222,5 milioane lei; venituri nefiscale: +2.794,7 milioane lei, influenta generata in principal de reestimarea veniturilor din dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat in urma centralizarii sumelor repartizate de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu detinut de stat pe baza situatiilor financiare aferente anului 2017; venituri din capital: -1,037 miliarde lei, influenta generata de eliminarea estimarilor initiale privind procedura de vanzare a unei anumite cantitati de apa grea aflata in rezerva de stat in anul 2018; sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020: +147,9 milioane lei.Potrivit proiectului, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2018, se majoreaza, pe sold, cu suma de 2,816 miliarde de lei, inclusiv prin diminuarea transferurilor de echilibrare catre bugetul asigurarilor sociale de stat cu suma de 2,636 miliarde lei si catre bugetul Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cu suma de 139,7 milioane lei, prevazute in bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Sanatatii, ca urmare a majorarii veniturilor din contributii de asigurari sociale incasate pentru aceste bugete.”Influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezinta astfel: cheltuielile de personal se majoreaza cu 206,6 milioane lei; cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 7,9 milioane lei; cheltuielile cu subventiile se diminueaza cu 291,2 milioane lei; transferurile intre unitati ale administratiei publice se diminueaza cu 1,618 miliarde lei; alte transferuri se majoreaza cu 1,125 miliarde lei”, potrivit MFP.Cheltuielile cu asistenta sociala cresc cu 856,4 milioane lei in principal pentru pensiile militare de stat, indemnizatii crestere copil si alocatii de stat pentru copii, iar proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majoreaza cu 178,0 milioane lei.Alte cheltuieli se majoreaza cu 604,4 milioane lei, la fel si Fondurile de rezerva cresc cu 1,209 miliarde de lei.Nu in ultimul rand, cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila cresc cu 222,7 milioane lei, iar cele de capital se majoreaza cu 225,2 milioane lei, se arata in nota de fundamentare.Varianta anterioara a proiectului de rectificare, publicata pe site-ul MFP pe 6 august, prevedea ca veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 5,99 miliarde lei, bugetele componente ale bugetului general consolidat care inregistrau majorari ale veniturilor fiind: bugetul asigurarilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurarilor pentru somaj +245,9 milioane lei, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +1,2 miliarde lei, bugetele locale + 3,481 miliarde lei, iar diminuari ale veniturilor se inregistrau, in principal la bugetul de stat – 1,779 miliarde lei.Cheltuielile bugetului general consolidat se majorau, pe sold, cu aproximativ 7,097 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se mentinea la nivelul de 2,97% din …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *