ASF nu a comunicat toate sancțiunile pe care le-a impus în falimentul Euroins – DOCUMENT

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), condusă de Nicu Marcu, nu a comunicat vineri toate sancțiunile impuse Euroins. Fostul lider RCA a primit și o amendă de 224.100 de lei, „redusă cu 98% dată fiind starea de insolvență constatată de autoritate”, se arată în decizia ASF, document consultat de HotNews.ro.

EuroinsFoto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ce scrie în decizia de sancționare a Euroins și nu a comunicat ASF

  • Art. 1 – (1) În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) lit. b), lit. f) și lit. p), alin. (2) lit. b) și alin. (5,1) și a criteriilor prevăzute la art. 163 alin (11), alin. (15), alin. (19) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (..) prin raportare la prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 180/2002 (..) se sancționează societatea Euroins România Asigurare Reasigurare cu amendă în cuantum de 224.100 lei.
  • (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% se face venit la bugetul ASF (..) și se achită în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.
  • (3) În termen de 2 zile lucrătoare de la data achitării amenzii, Euroins Romînia va transmite ASF o copie a dovezii achitării amenzii.
  • (4) Decizia ASF prin care se constată și se individualizează obligația de plată menționată la alin. (1) constituie titlu de creanță, care, la data scadenței, devine titlu executoriu, în baza căruia ASF declanșează procedura de executare similită pentru recuperarea creanțelor sale (…)”, se arată în decizia de sancționare semnată vineri 17 martie de Nicu Marcu, președintele ASF.

Mai departe, la art. 2, decizia prevede retragerea autorizației de funcționare a Euroins, iar la art. 3 „se constată starea de insolvență a societății și se dispune promovarea de către ASF a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Euroins.

La art. 4 din decizie „se numește Fondul de garantare a asiguraților în calitate de administrator interimar al Euroins, având ca atribuții asigurarea administrării și conducerii societății și adoptarea măsurilor necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului acesteia, concomitent cu conservarea bunurilor societății”.

La Art. 5 alin. (1) din decizia ASF se prevede că „Euroins are obligația de a efectua toate demersurile necesare pentru notificarea asiguraților, atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunța contractele de asigurare încheiate cu societatea, cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor”.

  • (2) Orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva Euroins, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, va putea solicita deschiderea dosarului de daună la Fondul de Garantare a Asiguraților.
  • (3) În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizației de funcționare în Monitorul Oficial (..), societatea are obligația predării către Fondul de Garantare a Asiguraților a evidenței contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizației de funcționare a societății, a evidenței complete a dosarelor de daună, precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare a Asiguraților (..).
  • (4) La data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial (..) se naște dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare a Asiguraților.
  • (5) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea 237/2015, se interzice societății dispunerea liberă de active constând în terenuri și construcții aflate în proprietatea acesteia, precum și cele constând în disponibilități, depozite aflate în bănci și casierie sau de orice alte plasamente la entități emitente, cu excepția utilizării disponibilităților pentru plata cheltuielilor rezultate din contractele încheiate cu furnizorii de utilități, inclusiv chirii, plata salariilor și contribuțiilor aferente, taxe și impozite, titluri executorii potrivit legii, precum și alte cheltuieli aferente și necesare conservării patrimoniului societății.

FGA – obligat să facă totul pentru a desființa, cu efect retroactiv, contractul de reasigurare încheiat de Euroins cu EIG Re

La Art. 5, alin. (6) „se stabilește în sarcina Fondului de Garantare a Asiguraților obligația de a face toate demersurile necesare în vederea desființării, cu efect retroactiv, a contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re, comunicat ASF de către societate prin adresa nr. SC – 3266.4/22.02.2023 (…), respectiv pentru recuperarea activelor transferate în temeiul acestui contract, pentru aspectele redate în prezenta decizie.

La Art. 6 din decizia ASF se spune că „răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor menționate la art. 5 alin. (1), (3) și (5) cade în sarcina reprezentanților legali ai societății, precum și a persoanelor cu funcții cheie din cadrul acesteia.

La Art. 7 din decizie este prevăzut că „împotriva prezentei decizii, Euroins poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Contestația adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarewa măsurilor, se mai arată în decizia ASF consultată de HotNews.ro.

ASF a anunțat oficial vineri că a decis să retragă autorizația de funcționare și să ceară în instanță falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluată de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Asiguratorul ar avea nevoie de fonduri de 2,19 miliarde lei pentru cerința de capital de solvabilitate, spune autoritatea. Grupul bulgar Eurohold a reacționat acuzând o preluare ostilă a activelor Euroins. La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Euroins România avea 2,76 milioane de polițe RCA active, potrivit informațiilor HotNews.ro.

spot_imgspot_img