Bugetul pe 2022: Investiții de 6,7% din PIB, venituri de 33,4% din PIB și 2,5 miliarde lei din 5G – Finante – Banci

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

În anul 2022 cheltuielile destinate investițiilor însumează aprox. 88,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 6,7% în PIB, potrivi strategiei fiscal bugetare realizată cu o ocazia noului proiect de buget. Conform sursei citate, în anul 2022 veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate la 439,9 miliarde lei (33,4 din PIB), în creștere în valoare nominală pe orizontul de referință, ajungând în anul 2024 la 530,5 miliarde lei (34,0 % din PIB).

Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2022 le înregistrează contribuțiile de asigurări sociale (31,8% din total venituri), urmate de TVA 20,8%) sume primite de la UE (13,4% din total venituri), și accize ( 8,7%).

“În anul 2022 veniturile bugetare totale, în termeni nominali, sunt estimate în creștere comparativ cu programul pe anul 2021, pe seama îmbunătățirii colectării, a măsurilor de recuperare a unor obligații fiscale aferente anului 2020 amânate la plată, prin efectul legii (inclusiv măsura de eșalonare la plată, în formă simplificată), a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale în domeniul impozitului pe venit si contribuțiilor sociale și din valorificarea frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G (2,5 miliarde lei)”, se arată în document.

• La baza veniturilor estimate pe anul 2022, a fost inclusă o țintă de 10,7 miliarde lei, susținută de măsurile de îmbunătățire a colectării, din care TVA 7,2 miliarde lei, contribuții sociale 2,5 miliarde lei, impozit pe profit 0,7 miliarde lei și impozit pe venit 0,3 miliarde lei.

• Veniturile bugetare proiectate pe termen mediu se înscriu pe un trend ascendent în valoare nominală, în contextul măsurilor legislative cu impact asupra impozitului pe pofit (majorarea limitei de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile, de la 30% la 50% din valoarea acestora), și TVA (majorare a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor, extinderea cotei reduse de 5% pentru livrarea de manuale școlare și cărți în format audio, multimedia sau electronic, energie termică și lemne de foc).

“Veniturile din TVA estimate în anul 2022 la un nivel de 7% din PIB, vor avansa până la 7,4% la finalul orizontului de prognoză, iar încasările din accize estimate în anul 2022 la 2,9% din PIB, sunt prognozate să crească până la 3,1% din PIB. În estimarea veniturilor din TVA pe orizontul de timp 2022-2024, sunt incluse ținte ale măsurilor de îmbunățire a colectării veniturilor din TVA de 7,2 miliarde lei, inclusiv sumele de recuperat aferente TVA amânat la plată în anul 2020 și modificările legislative în domeniu TVA (majorarea plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor, extinderea cotei reduse de 5% pentru livrarea de manuale școlare și cărți în format audio, multimedia sau electronic, energie termică și lemne de foc)”, se mai arată în document.

• Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 516,9 miliarde lei, în anul 2024 acestea ajung la 575,6 miliarde lei respectiv 36,9 % din PIB, înregistrând o tendință de scădere ca pondere în PIB pe orizontul de referință datorită necesității de reducere a deficitului bugetar.

• Cea mai mare creștere pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistența socială, respectiv 12,2 % din PIB in anul 2022, totusi evidentiindu-se o tendinta de scadere pe orizontul de referintă.
• Cheltuielile de personal sunt în sumă de 115,4 milirde lei în anul 2022, ajungând în anul 2024 la 120,7 miliarde lei, diminuându-se ca pondere în PIB pe orizontul de referință.
• Bunurile și serviciile înregistrează o tendință de scădere pe orizontul de referință, în timp ce cheltuielile cu dobânzile înregistrează de asemenea o diminuare ca pondere în PIB pe perioada 2022-2024.
• Cheltuielile cu investițiile însumează în anul 2024, 119,9 miliarde lei, cu tendinta de crestere pe orizontul de referinta.

• Cu ponderi mari în total cheltuieli în anul 2022 se situează asistența socială (31,0% din total cheltuieli), cheltuieli de personal (22,3% din total) și cheltuieli de investiții (17,2% din total).

Potrivit documentului, deficitul bugetar pentru 2022 este prognozat la 5,84% din PIB pe cash și 6,24% pe ESA. A fost luată în calcul o creștere economică de 4,6%, un PIB nominal de 1.317 miliarde lei și o inflație medie anuală de 6,5%.

Vezi strategia fiscal-bugetară 2022-2024

spot_imgspot_img