Calendar Ortodox 17 iunie. Astăzi prăznuim trei mari Sfinți Mucenici

Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail au fost trei frați persani, născuți din tată păgân și mamă creștină, care i-a botezat în credința creștină. Totodată, acești trei frați erau ofițeri la curtea împăratului persan din vremea lor.

Aceștia au fost trimiși de împărat către Iulian Apostatul (361-363) pentru a negocia un tratat de pace între imperiul persan și cel roman.

Calendar Ortodox 17 iunie. Astăzi prăznuim trei mari Sfinți Mucenici

La momentul respectiv, avea loc un festival păgân la Calcedon. În acest context, împăratul Iulian Apostatul aducea jertfe idolilor, împreună cu nobilii săi. Totuși, cei trei frați au spus că sunt creștini și nu aduc jertfă idolilor, astfel lipsind de la festival.

Din cauza acestei mărturisiri, Sfinții Sfintii Manuil, Savel și Ismail au fost aruncați în temniță iar apoi supuși la multe chinuri. În timp ce erau torturați, aceștia mulțumeau lui Dumnezeu pentru chinurile respective. Potrivit tradiției creștine, un înger s-a pogorât din cer și le-a alinat durerea, în urma unei rugăciuni rostite de cei trei frați.

Calendar Ortodox 17 iunie. Astăzi prăznuim trei mari Sfinți Mucenici

Așadar, împăratul Iulian Apostatul a poruncit ca aceștia să fie executați prin tăierea capului iar trupurile să le fie arse, deoarece nu slujeau idolilor. Totuși, trupurile mucenicilor au fost preluate de creștini și îngropate cu cinste.

Potrivit Calendarului Ortodox, în această zi sunt pomeniți și următorii:

  • Sfântul Cuvios Pior;
  • Sfântul Mucenic Filonid, episcopul Curiei;
  • Pătimirii Sfinților Mucenici Isavru și cei împreună cu dansul: Inochentie, Felix, Ermia și Peregrin.