Ce poti cumpara dintr-un magazin de narghilele

Motto „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.(…)Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii;Judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.” (Psalmul 18 al Proorocului şi regelui David, versetele 1,2,8,9,10)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea episod al serialului lansat acum mai bine de două luni intitulat –„Despre Illuminati „Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

**************************************

Putem pune punct final oricăror idei propagandistice și, din acest moment vom avea cum anume vedea și totodată vom avea acces la dovezile reale, prin prisma și mărturisirea Adevărului.Cu acest scop au fost structurate absolut toate aceste treizeci de episoade, iar luând seama, ne vom convinge cu proprii noștri ochi, cu propria dumneavoastră inteligență ce anume reprezintă Illuminati și ce se poate discerne din toată activitatea lor pe deplin malefică.

De altfel, nu am intenționat să aduc la lumină,pe parcursul acestor luni de zile informații neprobate, tendențioase. Mai mult, nu am deloc pretenția de a mă situa ca reper sau de a vă impune, sau de a necesita vreo altă cercetare pentru a proba ceea ce majoritatea exclude.

Acest episod este rezultatul a peste zece zile de cercetare. Cred că, pentru a realiza ceva durabil, ceva bine documentat și cu mesaj este nevoie de timp, de răbdare, de o muncă de cercetare jurnalistică asiduă care poate fi prezentată la cel mai înalt nivel.Reiterez acea idee conform căreia acest material nu este conceput a fi unul strict tehnic, înveșmântat în termeni academici greoi. Cu aceeași deschidere vreau să vă mulțumesc și să vă asigur totodată că viitoarele materiale vor aduce multe completări, deoarece în rândurile de mai jos am încercat să realizez o sinteză a unor considerații pe baza evidențelor anumitor ritualuri ale acestor „luminați.:

De aceea, vă invit la o lectură cât se poate de analitică, în care aveți posibilitatea de a comenta și totodată de a argumenta. Iar ilustrațiile și dovezile din toate aceste episoade nu sunt aleatorii, deoarece însuflețesc șu creionează puternic imaginea plenară,ultra-documentată asupra acestei caste, asupra tuturor felurilor de conspirații monstruos realizate, care nu mai are forța de a ne învălui. S-ar putea ca aceste lucruri să nu fie prea plăcute, prea cunoscute sau ceea ce par a fi „la prima vedere”. Știm cu toții că este posibil, de exemplu, că Illuminati sunt discreți. Cu toate acestea, din acel mister se ridică, asemenea fenomenului natural al ceții acel văl care ascunde multe secrete, multe conspirații, multe lucruri tenebroase, ținute înadins de „ochii profanilor”. O imagine poate valora o mie de cuvinte… dar argumentele sunt imbatabile.

***********************************************************************************************************

Masoneria, Illuminati  creează impresia de putere. Numai că, din start reprezintă o lume diferită de creștinismul adevărat și, în ciuda „bunului său renume”, moștenirea sa spirituală este ceva cu totul ocult, chiar blestemat. Nu e deloc o calomnie, ci doar o avertizare, din moment ce intenția mea este să stabilesc ceea ce se cunoaște, se poate proba, prin experiența unora care au cochetat cu ambele fațete ale ocultului și a francmasoneriei: anume că Loja (nume cunoscut, generic) face parte dintr-o rețea uriașă de organizații ce practică ritualuri la nivel mondial.Se poate spune, cu licență poetică, că francmasoneria este cel mai mare convent al vrăjitoarelor din lume. Această afirmație i-ar șoca fără îndoială pe majoritatea masonilor sau a prietenilor, simpatizanților etc. Cu toate acestea, aparențele pot fi înșelătoare, iar masoneria, ca orice societate secretă, are straturi peste straturi, fiind asemenea unei cutii de puzzle, în care în afară de „secrete”,de discuții,organizarea, desfășurarea sau ritualurile au ajuns să fie cunoscute.

Fiecare părticică poate da imaginea unui întreg, iar fiecare informație dezvăluie o creștere puternică a fenonenului, care a luat calea „luminii dimibeții”,a Luceafărului și implicit a nelegiuirii.

Cu toate acestea „cutiile” rămân închise masonilor care nu avansează la nivele mai înalte. Întrucât majoritatea masonilor nu cresc mai mult decât cei din Ritul Scoțian de 32 de grade sau în cel al cavalerilor templieri din Ritul York, ei nu mai pot realiza mai mult pe scara ierarhică… decât să se uite în spatele vălului.Numai că la acest nivel, în toată istoria lor zbuciumată nu au existat trădări sau acele atât de așteptate de cunoscători „scurgeri de informații. „

Numai că propaganda lor și totala secretomanie au creat premisele dezvoltării unir asemenea minciuni care ar trebui să fie suficiente pentru a determina orice creștin să fugă de apropierea de…orice are legătură cu Loja. În actualitate, sunt mulți „prieteni ai masonilor”,simpatizanți și chiar importante personalități care speră la ziua în care vor depune jurământul și vor adera la „înaltele peincipii”.De aceea, pe lângă toate aceste categorii sunt și cei mai puțin ancorați, care în mod deliberat sunt înșelați de „umanitatea” conducătorilor cu rang, declarați masoni.

Dar, cel mai bine explică emanatul cu rang 33, „venerabilul” Albert Pike,unu dintre cei mai temuți, care a remarcat acest aspect.”Gradele albastre sunt doar curtea exterioară sau porticul Templului. O parte din simboluri sunt afișate acolo la inițiat, dar el este în mod intenționat înșelat de interpretări false. Nu intenționează nimeni să fie prin preajmă sau să l facă să înțeleagă, dar intenționează să-și imagineze că le înțelege.”

 Loja Albastra este „curtea exterioară”. Aceasta arată cât de înșelătoare este masoneria. Candidatul de gradul trei este informat că Loja Maeștrilor Masoni se întrunește într-un loc reprezentând „… Sanctumul neterminat Sanctorum sau Sfânta Sfintelor din templul regelui Solomon.” Impresia dată era că Loja reprezenta sanctuarul interior al templului. De altfel, Albert Pike devoalează că aspiranții ” sunt în acel moment, doar la portalul exterior.”

Acest lucru este tipic pentru societățile secrete. Doar când cred că li s-a spus totul, o nouă cutie se deschide și îi așteaptă un nou nivel de secrete. Este vechea „momeală” și ei sunt recomutați din nou.

„Secretele” ciudate ale Masoneriei la nivel inferior (strângeri de mână și cuvinte) sunt doar niște fire roșii, concepute să-i facă fericiti pe toți acești naivi. Nu sunt delic adevăratel secretele Masoneriei, din moment ce chiar Albert Pike a scris următoarele-„Masoneria, ca toate religiile, toate misterele, hermetismul și alchimia, ascund secretele sale de la toți, cu excepția adepților și ucenicilor, sau a aleșilor.”

Cu alte cuvinte folosește explicații false și interpretări greșite ale simbolurilor sale pentru a induce în eroare pe cei care merită doarsă fie induși în eroare.Pentru a ascunde Adevărul, pe care-l numește Lumină, de la ei, și să-i îndepărteze de ei,se folosesc anumite persoane, chiar în cadrul ritualurilor. Adevărul nu este pentru cei care sunt nedemni sau incapabili să-l primească sau să-l pervertească.”

Cu afirmații de genul vedetelor de pe platourile howlywoodiene, aspiranți, candidații „sunt pregătiți „psihologic, neavând acces direct la a ajunfe în Lojă, decât în ziua și momentul stabilit.

O întrebare se ivește acum.Pentru ca cineva să cunoască „pleiadă de semnificații”, cum poate cineva să știe ce anume trebuie să facă fratele aspirant, masonul de mâine pentru a fi admis „cinstit”? De aici,o vastă cercetare amănunțită s-a realizat, iar toate feluritele  sensuri ciudate sunt atribuite uneltelor de lucru ale masonilor în partea inferioară a gradelor au fost devoalate. De exemplu, se spune în primul rând că semnificația pătratului și a busolelor este: ” pentru a ne păstra acțiunile; busolele, să ne circumscriem și să ne păstrăm în limitele omenirii, dar mai ales cu un frate mason.”

Cu toate acestea, în cazul în care candidatul admis (trecut peste fază de aspirant) va avea timp să citească unele dintre cărțile din biblioteca lojilor, ar găsi mai multe sensuri deranjante. Aici pătratul și busolele sunt legate de „punctul din cerc”.

Nivelul mai profund al simbolismului este descoperit de Albert Mackey, alt mason cu gradul 33 ce a lăsat scris acestea:”Punctul din cerc este un simbol important în francmasonerie, dar a fost degradat în interpretarea ei în prelegerile moderne (prezentate în loji) .Mai devreme această interpretare este uitată de aspirantul, fratele masonic, iar cu atât mai bine va fi. Simbolul este într-adevăr unul frumos, dar într-o oarecare măsură,abuzând aluzia la vechea închinare la soare ne introduce pentru prima dată această modificare a acesteia,cunoscuta printre antici ca fiind inchinarea la falus.”

În enciclopedia sa definitivă în ediția originală, același autor scrie:”Falusul a fost o reprezentare sculptată a organului masculin al generației și închinarea ei este despre care au spus că a provenit din Egipt. În Misterele egiptene găsim originea de la distanță a punctului într-un cerc, un simbol vechi, care a fost adoptat pentru prima dată de vechii închinători ai Soarelui … și încorporați în simbolismul francmasoneriei.”

Frapant,acum vedem că simbolurile centrale ale francmasoneriei reprezintă de fapt organele reproductive umane!În ceea ce se numește francmasoneria esoterică, aflăm că pătratul este simbolul lingamului (sau zeului în vrăjitorie), iar busolele sunt simbolul organelor feminine, numite yoni sau shakti (zeita forță) a ocultiștilor.
Deci, dacă de aici înainte acesta ar fi…” masonul creștin”, „aspirantul, ucenicul” care participă la Lojă și se închină la un altar cu simboluri sexuale masculine și feminine, înconjurate de o Biblie deschisă, aceasta este o blasfemie îngrozitoare.

Următoarea etapă importantă în istoria lor masonică este legat de timpul reconstruirii templului regelui Solomon.Acest eveniment oferă fundalul pentru un procent mare din ritualul lojilor. Cu toate acestea, nu există indicarea reală a faptului că masoneria menționată aici ar fi existat de fapt în zilele lui Solomon. De fapt, cel mai grav e aspectul că istoricii reduc ca mituri legendele pe care Solomon ar fi fost chiar „primul mason”.
Cu toate acestea, masonii plasează un veritabil magazin al personajelor care alcătuiesc ritualul. Ei sunt ​​RegeleSolomon, Hiram regele Tirului, și Hiram Abif, fiul văduvei. Cei trei sunt menționați în Biblie,deși Hiram Abif este doar o notă de subsol în clădirea templului lui Solomon.
Hiram Abif se presupunea că deține „Cuvântul Maestrului”. Deși Biblia identifică numai pe el ca un meșteșugar care a făcut lucrarea de metal în templu,masonii îl fac să pară arhitectul întregului proiect.
Pentru a face dintr-un ritual lung foarte scurt, Hiram este acomodat de trei „companioni”, Jubelo, Jubelah și Jubelum, fiecare dintre care sunt  masoni de gradul al doilea) care doresc secretul Cuvântului Maestrului deoarece templul este aproape de finalizare.

Ritualul e simplu, povestit de Albert Pike-„Primul companion îl lovește în zona gâtului, iar Hiram se strecoară în jurul perimetrului templului, ca să fie atacat de cel de-al doilea rușinos care îl lovește în piept. El se rotește un pic mai mult și apoi este executat de către al treilea companion și cade mort.
Cei trei criminali îngropă trupul în molozul templului și mai târziu, îl scot din oraș și îl îngroapă pe un deal sub un salcâm.Solomon și regele Hiram trimit o  căutare și, în cele din urmă, se află corpul pe dealul Muntelui Moria. Amândoi merg acolo.După o mulțime de ritualuri în jurul lui, Solomon ia mâna dreaptă descompusă a lui Hiram Abif, De aici provine „strângerea puternică a labei leului”, iar mâna masonului, scoasă din pământ,aparent învie (deși acest lucru nu este niciodată clar).”

Toți zidarii se mișcă din nou de la” învierea lui Hiram”. Se presupune că secretele Masoneriei au au fost păstrate până când au fost codificate de ceea ce se numește „Loja mamei” în Anglia în 1717. Această „mamă a tuturor lojilor” este sursa majorității ordinelor masonice americane de astăzi, deși există și alte forme de a fi considerat francmason.Aceasta este temelia Francmasoneriei – istoria pe care o alege să o scrie pentru ea însăși. După cum puteți vedea, esteconstruit fie pe caractere valabile din Biblie, fie pe un trecut de mit țesut în jurul unor nobili eroi. Acest act este ritualul central al tuturor lojilor masonice.

Illuminati şi-au propus, nici mai mult, nici mai puţin decât gestionarea averilor lumii, în urma unui program cu bătaie lungă de mai bine de… 235 de ani! Mai mult decât atât, şi-au propus ca lumea să fie condusă de un guvern mondial cu capitala la Ierusalim şi toată povestea aceasta să fie realizată cu preţul a trei războaie mondiale.Printr-o tradiţie ce ţine de istoria lojilor masonice, urmaşii lor de astăzi care gestionează averile lumii şi-au spus (i)luminaţi.

Unul dintre materialele scrise despre care nu se prea face publicitate se numeşte Protocoalele Înţelepţilor Sionului. Elaborat în anul 1773, acest document a fost secret până în anul 1901 când, descoperit din întâmplare de către profesorul rus S. Nilus a fost publicat şi ulterior tradus în engleză de către Victor Marsden. Un exemplar se află şi acum la British Museum din Londra.Destul de amănunţit, materialul prezintă strategii pentru controlul finanţelor lumii, controlul presei, controlul asupra credinţei, manipularea informaţiei, coruperea, discreditarea şi chiar suprimarea fizică a celor ce se împotrivesc, controlul politicii, elaborarea războaielor (sinonime cu venituri importante), controlul educaţiei, controlul lojilor masonice.

Dar despre acesta,vă voi relata în episodul viitor!

 

*****************************************************************************************************

     Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ThePOC,National Geographic,Etsy

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *