Cum vrea Anisie să rezolve problema legată de diferențele mari de notare după contestații la examenele naționale – Educatie

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a aprobat marți Metodologia şi calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN). Măsura este luată în contextul după ce anul acesta s-a înregistrat un număr record de contestații, interpretări greșite ale baremului și erori de calcul.

“Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înfiinţării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuşi să asigurăm obiectivitate şi încredere în sistemul de evaluare”, a spus Monica Anisie, citată într-un comunicat de presă transmis marți de Ministerul Educației.

Ce rol va avea Corpul de profesori evaluatori

Astfel, Corpul de profesori evaluatori se va constitui ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – titularizare).

“CPEECN are rolul de a funcţiona ca o comunitate de învăţare şi de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti”, afirmă sursa citată.

Ce condiții trebuie să îndeplinească dascălii care vor să facă parte din Corpul de profesori evaluatori

Pentru a obţine calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie, în perioada 21 – 30 septembrie, cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare în ultimii trei ani şcolari încheiaţi, în învăţământul gimnazial, respectiv în învăţământul liceal;
  • au gradul didactic I/II sau titlul ştiinţific de doctor; au experienţă de organizare şi participare la evaluări, în cadrul examenelor şi concursurilor naţionale/internaţionale.

Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma care va fi pusă la dispoziţie de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), odată cu anunţarea lansării apelului de selecţie. Ulterior, în intervalul 1 – 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competenţelor de evaluare şi selecţia cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

“Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea şi absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfăşura între 2 decembrie 2020 şi 15 martie 2021”, precizează Ministerul Educației.

Potrivit ministerului, membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învăţământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare, iar plata acestora se realizează în baza contractului încheiat şi în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *