Dezvoltare personală clasa 1 – un manual necesar pentru modelarea caracterului

Cărțile de dezvoltare personală clasa 1 sunt prezente în librăriile online, alături de alte manuale clasa 1, pentru importantă activităților oferite practic elevilor. Atractiv și frumos structurat, acest dezvoltare personala clasa 1 dezvoltă modul de autocunoaștere a fiecărui copil și felul în care acesta exprimă relația cu ceilalți.

Trăim într-o epoca în care fiecare carte dezvoltare personală clasa 1 aduce copiilor noțiuni foarte utile. Responsabilitatea individuală, morală și etică sunt noțiuni care trebuie deprinse încă din copilărie. Primele clase  înseamnă pentru școlar adaptarea la colectivitate, la metode școlare diferite de cele ale grădiniței și trecerea de la joacă la învățătură prin efort și muncă individuală.

Importantă manualului de dezvoltare personală

Programa școlară în cadrul orelor de dezvoltare personală are că scop central o autocunoaștere a elevilor, raportarea la societate și la cei din jur, formarea deprinderilor educaționale de bună purtare și modelarea unui caracter frumos.

Fiecare cadru didactic are libertatea de a alege un manual de Dezvoltare personală clasa 1 și de a folosi fișe și tabele pentru a crea prin joc un cadru educațional potrivit. Elevii sunt atrași prin implicare directă cu întrebări și răspunsuri și învață noțiuni de comunicare verbal și non-verbală.

Deprinderile timpurii duc la formarea unui adolescent cu o personalitate demnă și capabilă, nuanțează modul în care elevii văd lumea din jur și se definesc pe sine. Procesul de învățare este motivat prin analiză unor meserii, profesii și materii de școală. Fiecare copil are propriile preferințe și începe să își definească înclinațiile viitoare. Rolul cadrului didactic este să orienteze copilul spre educație, să sublinieze scopul demersului educativ și să creioneze trăsături de caracter. În cadrul lecțiilor , noțiunile teoretice sunt ajutate de teme practice în grup sau individual.

Manualul de dezvoltare personală răspunde așadar unor întrebări firești ale celor mici despre lume, societate și modul în care se raportează la acestea. Importanța învățării capătă contur iar copilul înțelege de ce e nevoie de școală, de lecții, de anumite comportamente în societatea în care trăiește.

Ce manuale are la dispoziție elevul?

Pentru dezvoltare personală, cartea Danielei Barbu oferă teorie și exerciții, iar caietul de lucru pentru clasa 1 de Gabriela Bărbulescu aduce materiale practice structurate pentru a aprofunda noțiunile și ideile învățate la orele de curs.

Fiecare manual de dezvoltare personală reprezintă rodul unei activități didactice îndelungate, la catedră, a muncii dascălilor de a identifica trăsături și de a formă caractere. Avizate și aprobate de Ministerul Învățământului, aceste cărți sunt indispensabile unei educații de calitate în ciclul primar.

Cărțile de dezvoltare personală cuprind ilustrații, planșe, fișe și scheme logice prin care copii își fixează mai bine noțiunile. Acasă, învățarea individuală este ușurată de existența manualului, care completează fericit cunoștințele și deprinderile analizate la orele de curs. Școală online presupune efort și muncă solitară, acasă, iar manualul este un suport de curs recomandat de profesori și cadrele didactice.

Auxiliarul școlar “Educație pentru sănătate” de Stama și Partin completează lista cărților pentru clasa 1. Noțiunile de igienă, sănătatea alimentară și păstrarea sănătății sunt de un real folos celor mici în primul an de școală. Colectivitatea și socializarea impun reguli care trebuie respectate pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a menține sănătatea noastră și a celor din jur.

Concluzii

Manualele de dezvoltare personală aduc elevilor din clasa 1 noțiuni teoretice și îndrumări practice cu privire la descoperirea propriei personalități și relația cu cei din jur. Comunicare deschisă, sinceră, împărtășirea ideilor și noțiunile de etică și de exprimarea emoțiilor conduc elevii spre o mai bună cunoaștere personală.

Profesorii au rolul de a conduce și de a dirija activitățile celor mici, evaluând rezultatele. În primii ani de școală e nevoie de încurajarea dezvoltării personale pentru a modela în mod frumos caractere. Fiecare cadru didactic descoperă talente și îndrumă copii spre corijarea defectelor, încurajând comunicarea. Manualul pentru dezvoltare personală clasa 1 poate fi găsit în librării online și poate fi comandat ușor de către orice profesor, învățător sau părinte. Studiul acestui manual se înscrie în tendința contemporană de a încuraja personalitatea elevilor, de a le sugera conduită și de a le arată prin exemple concrete moduri de relaționare în colectivul școlii dar și în societate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *