Diferențe între munca prin detașare și munca prin delegare

Munca prin detașare este în continuare un subiect de acutalitate pentru că în ultimii ani s-a obervat o creștere a numărului angajaților români detașați la muncă în străinătate.

Conform unei statistici la nivel european, în topul țărilor care detașează cel mai mare număr de muncitori de află Polonia, Germania și Franța. La polul opus, țările care primesc cel mai mare număr de muncitori detașați sunt Gemania, Franța și Belgia.

Deși România nu se găsește pe poziții fruntașe la aceste capitole, aproximativ 40% din angajații detașați au ca destinație Germania. Cei mai mulți dintre aceștia sunt detașați în sectoarele germane de construcții și industria de prelucrare a cărnii.

De la începutul anului viitor de așteaptă o scădere a numărului detașaților, deoarece statul german a interzis angajarea prin intemediari în domeniul procesării cărnii.

Diferența dintre detașare și delegare

Detașarea și delegarea sunt doua forme diferite de desfăsurare a activității lucrative.

În cadrul delegării, angajatorul, dispune ca angajatul să își exercite temoporar anumite sarcini, în afara locului de muncă obișnuit dar pentru același angajator.

În cadrul detașării, angajatorul, dispune că angajatul își va schimba locul de muncă temporar la una alt angajator, unde exercita lucrări specifice locului de muncă.

Detașare funcționează astfel, un angajat al unei firme românești este trimis să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul altei țări, de exemplu, Germania. În această situație, pe parcursul detașării, angajatul primește dispoziții de la persoana delegată din cadrul firmei din Germania. Drepturile salariale vor fi plătite de către angajatorul la care salariatul a fost detașat.

Angajatul va primi statutul de muncitor detașat și va beneficia de aceleași drepturi și aceleși condiții de muncă pe care le au cetățenii germani.

Printre drepturi de numără:

 • Dreptul la remunerație pentru munca prestată

Angajatorul, în speță, din Germania, nu vă poate plăti pentru munca prestată mai puțin decât salariul minim. În Germania, de la începutul acestui an salariul minim a crescut la 9,35€/ora. În domenii precum curățenie sau îngrijirea altor persoane, acesta ajunge până la 10,85€/ora.

 • Dreptul la concediu de odihnă

Aveți, de asemenea, dreptul la concediu de odihnă. Concediul minim anual este de 24 de zile lucrătoare dacă durata timpului de lucru este de 6 zile de lucru pe săptămână și 20 de zile lucrătoare dacă timpul de lucru pe săptămână este de 5 zile.

 • Dreptul de sanătate și Securitate în muncă

În cazul detașării veți rămâne asigurat medical în România, dar veți primi de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate un card European. Cu acest card veți avea acces la toate serviciile medicale necesare și pe teritoriul Germaniei.

 • Dreptul la repaos săptămânal

Aveți dreptul la repaos săptămânal și pauza de lucru. Durata maximă a timpului de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi. . Poate fi prelungită până la cel mult 10 ore pe zi cu condiția ca media orelor de lucru, calculată pe o perioadă de 6 luni să nu depășească 8 ore pe zi. Durata pauzei este de cel puțin 30 de minute dacă durata timpului de lucru este între 6-9 ore. Dacă durata timpului de lucru depășește 9 ore, pauza trebuie să fie de cel puțin 45 de minute.

O altă diferență între detașare și delegare constă în faptul că, delegarea se întinde pe o perioadă mai scurtă de timp decât detașarea. Delegarea nu poate dura mai mult de 60 de zile calendaristice, existând totuși posibilitatea de prelungire. În cadrul unui an calendarisitc, delegarea nu poate fi dispusă pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

În schimb, detașarea se poate face pentru o durată de maxim un an, cu posibilitate de prelungire din șase în șase luni.

Perioada de timp în care este dispusă detașarea trebuie stipulată în contractul de muncă.

Pentru a evita eventualele neînțelegeri sau conflicte între angajat și angajator, se recomandă ca în contractul de muncă să fie avute în vedere următoarele:

 • Adresa și numele angajatorului din Germania
 • Tipul muncii prestate
 • Programul de muncă
 • Zilele de concediu de odihnă
 • Salariul
 • Eventualele bonificații și indemnizații
 • Evenutalele compensații pentru drum și cazare
 • Referiri la muncă după reîntoarcerea în țară

Atât în cazul detașării cât și în cazul delegării, raportul de muncă va fi supus legislației române. În cazul unui eventual confilict de muncă, instanța competentă pentru soluționarea acestuia va fi cea din România.

Dacă ați lucrat în Germania prin detașare aveți aceleași drepturi ca și cetățenii germani. Aceasta înseamnă că aveți dreptul la alocație pentru copii, dreptul la pensie sau dreptul la diverse indemnizații.

Puteți recupera alocația pentru copii din Germania. Aceasta se poate recupera pentru ultimele 6 luni. Alocația pentru copii în Germania este mult mai mare decât cea din România. Tocmai de aceea tot mai mulți români care lucrează în Germania aleg să recupereze aceste drept.

Dacă sunteți în situația de a vă putea recupera alocația din țările unde ați lucrat prin detașare dar vă sperie ideea că trebuie să comunicați cu diferite autorități sau considerați că nu aveți destule cunoștințe în domeniu, trebuie să știți că puteți apela la serviciile unei firme de specialitate.

În domeniul recuperărilor de taxe, datorită interesului crescut pentru subiect, activează din ce în ce mai multe firme.

Printre firmele de top se numără, MIGRO.RO, o firmă cu o exepriență de peste 10 ani, specializată în recuprerarea de taxe din țări ca Germania și Austria.

Dacă vreți să știți care este suma pe care o puteți recupera intrați pe site-ul MIGRO.RO, găsiți aici un calculator gratuit pentru sumele de recuperat care va face calculul alocației pentru dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *