INFOGRAFICE Cum poate fi schimbat furnizorul de gaze și care sunt pașii pentru semnarea unui contract avantajos- recomandări ANRE – Energie

​Cu foarte mare întârziere, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a realizat niște infografice cu sfaturi despre modul în care pot fi încheiate contracte cu furnizorii de gaze, începând cu 1 iulie, când piața se liberalizează complet. ANRE avea obligația să demareze campanii de informare a consumatorilor, lucru pe care nu l-a făcut. Abia acum, cu două săptămâni înainte de liberalizare, prezintă câteva recomandări. Vezi în text care sunt pașii pentru alegerea unei oferte convenabile.

Informațiile transmise de autoritatea de reglementare

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, această activitate nefiind limitată la o anumită zonă geografică.

Prețul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE și poate fi negociat cu furnizorul. Tarifele de transport și de distribuție ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului rămân în continuare reglementate de ANRE și nu pot fi negociate.

Cum știu care este oferta cea mai bună?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale cu care doriți să încheiați un nou contract, ANRE recomandă clienților casnici să analizeze atât oferta de
preț, cât și condițiile asociate prețului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvența emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).

De asemenea, ANRE recomandă clienţilor casnici să analizeze cu mare atenție ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potrivește cel mai bine. După identificarea celei mai avantajoase oferte, să încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Prețul rămâne același după semnarea contractului?

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variații ale prețului gazelor naturale – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele de bună credință, de echilibru și de transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare. Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – prețul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.


Click pentru a deschide

Ce informații trebuie solicitate unui furnizor înainte de încheierea contractului?

ANRE recomandă clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

  • preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare;
  • prețul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fără servicii reglementate incluse;
  • modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia;
  • termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor;
  • perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă;
  • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
  • drepturile şi obligaţiile părţilor;
  • condițiile privind reînnoirea/prelungirea/încetarea/ denunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;
  • garanţiile solicitate, după caz.

În curs de actualizare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *