Întreprinderi: cum să beneficiezi de ajutorul european?

Managerii IMM-urilor cred adesea că nu pot beneficia de fonduri europene și nu știu pe cine să contacteze pentru a le obține. Și totuși, există si se pot afla informatii detaliate de la birourile de consultanță fonduri europene !

Fără îndoială, liderilor de afaceri le lipsesc informații despre ajutorul european de care pot beneficia. Doar 7% au intrat în acest proces european de asistență financiară. Printre ceilalți, 31% consideră că nu pot fi eligibili pentru acest ajutor și 12% se tem de complexitatea procedurilor administrative pentru a solicita acest ajutor.

Prin urmare, ajutorul UE rămâne o sursă neexploatată de finanțare, mai ales că majoritatea cererilor depuse de antreprenori au succes (rata de succes 88% în industrie, 52% în servicii).

Principalele fonduri structurale

Cele două fonduri europene nerambursabile principale sunt FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), care vizează corectarea dezechilibrelor economice regionale din Europa, și FSE (Fondul Social European), creat în 1957 pentru promovarea ocupării forței de muncă.

FEDR

Funcționează în cadrul politicii de coeziune economică, socială și teritorială. Gestionarea FEDR este încredințată consiliilor regionale. FEDR lucrează pe următoarele teme:

  • investiți în cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
  • îmbunătățirea competitivității IMM-urilor;
  • să promoveze dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor;
  • să sprijine tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

FEDR finanțează, de asemenea, acțiuni de sprijinire a adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscurilor, transporturi, formare, ocuparea forței de muncă și incluziune socială. În cele din urmă, pentru a aborda cel mai bine problemele specifice teritoriilor urbane, o parte din pachetul FEDR este mobilizat pentru districtele prioritare ale politicii orașului.

FSE

Pentru 2014-2020,FSE sprijină ocuparea forței de muncă, formarea profesională, incluziunea socială și lupta împotriva părăsirii timpurii a școlii. Cheltuielile eligibile au făcut obiectul unui decret de stabilire a normelor naționale care permit cunoașterea cheltuielilor care pot fi finanțate.

Planul Juncker

Operațional din septembrie 2015, planul Juncker își propune să reînvie industria din Europa. Obiectivul său este de a mobiliza, prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS. FEIS nu este destinat să ofere ajutor și subvenții, ci are funcția principală de asumare a unor riscuri asociate activităților Băncii Europene de Investiții (BEI) și ale Fondului European de Investiții.

Cu alte cuvinte, FEIS permite BEI să investească în proiecte cu un profil de risc mai mare decât de obicei. Proiectele finanțate? Dezvoltarea infrastructurii, cercetării și dezvoltării și inovării, investiții în educație și formare, sănătate, tehnologii ale informației și comunicațiilor, energie. Programul Juncker a lansat pe 1 iunie 2016 Portalul European al Proiectelor de Investiții (EIPP), o platformă care conectează promotorii de proiecte și investitorii europeni.

EaSI

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) a lansat în 2015 planuri de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale. În cadrul acestui program, antreprenorii sociali pot beneficia de împrumuturi la o rată a dobânzii redusă, fără a oferi garanții. Obiectivele urmărite sunt construirea capacităților organizațiilor de microfinanțare și sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale, în special prin facilitarea accesului acestora la finanțare. EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană.

H2020

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI și FEI) au lansat o nouă generație de instrumente financiare și servicii de consultanță care ar trebui să faciliteze accesul la credit pentru întreprinderile inovatoare.

Produsele „InnovFin – Sprijin financiar european pentru inovatori” oferă o serie de soluții financiare adaptate finanțării proiectelor de cercetare și inovare pentru companii de toate dimensiunile.

Programul COSME

COSME (Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii vizează întreprinderile care întâmpină dificultăți în accesarea creditului și își propune să le faciliteze accesul la instrumentele de finanțare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *