MFP stabilește regulile fiscale și contabile de înregistrare a bacșisului

Ministerul Finanțelor Publice
legiferează, la solicitarea industriei de profil, conținutul economic al
bacșișului în domeniul restaurantelor și barurilor și stabilește regulile
fiscale și contabile de înregistrare a acestuia.

“Este o
măsură care a fost cerută de industria HoReCa și nu numai. Așa cum am obișnuit
reprezentanții patronatelor, eu sunt un partener onest, deschis și de bună
credință față de propunerile venite din partea celor care activează în economia
reală. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar de a avea un cadru legal
simplu și clar, așa cum există în numeroase alte țări. Este, totodată, și o
promisiune îndeplinită, o promisiune pe care nu am facut-o de ieri, de azi, ci
de mult timp. Vom continua să creăm cadrul legal care să ne permită să-i ajutăm
pe cei care activează în economia reală”
, a precizat domnul Eugen Teodorovici, ministrul
finanțelor publice.

Proiectul de act normativ cuprinde următoarele
reglementări:

 • definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor
  sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile
  încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea
  serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului
  potrivit Codului fiscal;
 • instituirea obligației de evidențiere pe bonul
  fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în cazul serviciilor de restaurant,
  baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de
  plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar);
 • evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este
  obligatorie pentru livrările la domiciliu;
 • se interzice condiționarea, sub orice formă, a
  livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului;
 • se instituie obligația operatorului economic de a
  înmâna clientului  o notă de plată, în
  prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate
  alegerii de către  client, a nivelului
  bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere. Nivelul bacșișului oferit de
  client poate varia între 0% și 15%;
 • se instituie obligația operatorului economic de a
  distribui sumele provenite din încasarea bacșișului, integral salariaților,
  potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în  contabilitate pe seama conturilor de
  datorii/analitic distinct;
 • în situația în care plata contravalorii consumației
  se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază
  distinct pe aceasta;
 • se lasă la opțiunea operatorului economic,
  posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile
  livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de
  situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este
  cunoscută de către emitentul bonului fiscal;
 • bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor
  de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.

Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt
calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la
sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri.

Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de
calcul a contribuției de asigurări sociale.

Proiectul de act normativ este publicat de
site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.

AJFP Neamt, Biroul de presă

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *