Motivarea deciziei CCR privind Avocatul Poporului: Renate Weber se poate reîntoarce la serviciu – Esential

Curtea Constituțională a României a publicat luni motivarea deciziei privind Avocatul Poporului, una favorabilă lui Renate Weber. Curtea argumenetează că legea care reglementează revocarea trebuie să stabilească cu certitudine cazurile în care intervine această sancțiune și trebuie să reglementeze dreptul la recurs în faţa unei instanțe independente şi imparţiale. Mai mult, Curtea spune că Parlamentul nu poate avea un drept discreționar cu privire la aplicarea sancțiunii revocării.

În concluzie, toate aceste elemente constituie, separat și împreună, vicii de neconstituționalitate ale hotărârii Parlamentului, iar Curtea a hotărât ca Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului.

Principalele argumente aduse de Curtea Constituțională:

  • Curtea reține că legea care reglementează revocarea, ca modalitate de încetare a unui mandat, trebuie să stabilească cu certitudine cazurile în care intervine această sancțiune, menționând expres ipotezele obiective, determinate sau determinabile, care pot declanșa procedura de revocare (de exemplu, incidența răspunderii penale sau a răspunderii disciplinare).
  • Legea trebuie să prevadă procedura în cadrul căreia se analizează cererea de revocare și după a cărei parcurgere organul competent poate dispune revocarea
  • Legea trebuie să reglementeze dreptul la recurs în faţa unei instanțe independente şi imparţiale, deci posibilitatea persoanei revocate de a contesta măsura revocării, în condițiile art.21 din Constituție referitor la liberul acces la justiție
  • Curtea constată că actualul cadru normativ nu stabilește cazurile exprese în care poate interveni revocarea Avocatului Poporului și nici procedura care trebuie să fie parcursă în cazurile în care se formulează o asemenea solicitare
  • Fundamentând hotărârea de revocare pe o interpretare a normei legale care excedează conținutului său, Parlamentul a acționat cu încălcarea dispozițiilor art.9 alin.(2) din Legea nr.35/1997 și, implicit, a prevederilor art.1 alin.(5) din Constituție, care consacră principiul legalității și al supremației Legii fundamentale. Curtea reține că Parlamentul nu poate avea un drept discreționar cu privire la aplicarea sancțiunii revocării, el însuși trebuind să respecte exigențele legale și constituționale în exercitarea propriilor competențe.
  • Toate aceste elemente constituie, separat și împreună, vicii de neconstituționalitate ale hotărârii Parlamentului supuse controlului instanței constituționale

În concluzie, Curtea constată că, întemeindu-se pe dispoziții legale care nu asigură garanțiile de independență ale Avocatului Poporului în raport cu alte autorități publice, dispoziții cărora Parlamentul le-a atribuit o altă interpretare decât cea care rezultă din conținutul lor normativ, Hotărârea Parlamentului României nr.36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului încalcă dispoziţiile constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) și (5) care consacră principiul statului de drept și principiul legalităţii şi al supremaţiei Legii fundamentale, precum și dispozițiile art.9 alin.(2) din Legea nr.35/1997.

Curtea constată că, întrucât actul de revocare, care constituie cauza de încetare a mandatului Avocatului Poporului, este neconstituțional, acesta încetează să mai producă efecte juridice. Prin urmare, în temeiul art.147 alin.(4) din Constituție, care consacră caracterul general obligatoriu și efectele pentru viitor ale deciziilor Curții Constituționale, Curtea constată că de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României doamna Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului, urmând a-și exercita mandatul constituțional pentru care a fost numită prin Hotărârea Parlamentului României.

Demiterea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului este neconstituțională, a decis marți Curtea Constituțională, care a admis astfel sesizarea făcută de PSD.CCR subliniază că de la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, Renate Weber își reia mandatul de Avocat al Poporului.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *