[P] imATFIB, performanță în cercetarea medicală românească – Esential

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca derulează un proiect finanțat prin fonduri europene care își propune dezvoltarea unui instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente – imATFIB. Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta un instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente. Rezultatul preconizat al proiectului ar fi o nouă metodă de diagnosticare pentru pacienţii care suferă de această boală.

Proiectul a început în anul 2016 și se va derula pe parcursul a 4 ani, până în septembrie 2020. Acesta se implementeză în Cluj-Napoca, la Centrul de Cercetare IMOGEN al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. În acest cadru, o echipă multidisciplinară formată din medici, fizicieni medicali, matematicieni, informaticieni, cercetători experimentați și studenți pasionați cumulează eforturile tuturor pentru realizarea cu succes a proiectului imATFIB.

Fibrilaţia atrială este o tulburare susținută de ritm cardiac frecvent întâlnită în practica clinică și este caracterizată prin activare atrială rapidă, aparent haotică, ce se manifestă ca urmare a mai multor grupuri heterogene de patologii (de exemplu, aceasta poate apărea idiopatic, poate prezenta o componentă genetică, poate fi asociată cu hipertensiune sau poate apărea pe fondul unor anomalii morfologice cardiace). Această patologie prezintă prevalenţă înaltă în rândul pacienţilor vârstnici şi reprezintă o problemă socio-economică la nivel mondial (3% prevalență în populația în vârstă de peste 20 de ani).

Diagnosticul fibrilației atriale necesită documentarea ritmului cardiac folosind o electrocardiogramă (ECG). Imagistica prin rezonanţă magnetică performantă duce la optimizarea cuantificării fibrozei şi creşterea încrederii diagnostice. Există dovezi că noile metode imagistice pot detecta cantitatea şi localizarea fibrozei atriale, oferind informații valoroase pentru cuantificarea riscului şi managementul pacienţilor cu fibrilaţie atrială. Imagistica prin rezonanţă magnetică este o metodă non-invazivă ce se poate folosi atât pentru detectarea deformărilor structurale ale cordului, cât și pentru a evidenţia şi cuantifica fibroza atrială.

În cadrul acestui proiect, am organizat o conferință științifică în perioada 7-9 noiembrie 2019, la Cluj-Napoca, în care au fost abordate teme referitoare la diagnosticul și opțiunile de tratament ale bolilor cardiace. Medici cardiologi, medici radiologi, fizicieni, biologi, matematicieni, informaticieni, ingineri, cercetători și studenți, într-un efort multidisciplinar și internațional (România, Franța, Austria, Marea Britanie, Ungaria), și-au împărtășit eforturile, rezultatele și întrebările în scopul realizării unui management cât mai adecvat al pacienților cu afecțiuni cardiace.

“Am avut 70 de participanţi – dintre care 9 au venit din străinătate – și 22 de prezentări din toate domeniile de interes ale acestui proiect. Astfel, am avut posibilitatea de a întruni specialiști din domeniul medical care se ocupă de pacienți, cercetători internaționali care lucrează în domeniul bolilor cardiace și cercetători de bază, respectiv fizicieni – informaticieni care încearcă să înțeleagă fenomenele din spatele bolilor cardiace”, a spus dr. Bálint Zoltán, directorul de proiect.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt, în primul rând, pacienții și, în ultimă instanță, întreaga societate. Metoda de diagnostic va reduce problemele pacienților și ale familiilor lor, prin asigurarea unei diagnosticări sigure și a posibilității de tratare timpurie a fibrilației atriale. Mai mult, întreaga societate va beneficia de campania publică de conștientizare asupra factorilor de risc ai bolii, campanie inițiată și realizată de membrii proiectului imATFIB.

***

Date despre proiect

Numele beneficiarului: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

Dezvoltarea unei metode bazate pe imagistică pentru localizarea şi cuantificarea anomaliilor în cordul cu fibrilație atrială.

Identificarea cauzei fibrilaţiei atriale persistente folosind corelaţiile parametrilor imagistici derivaţi din studiu şi ale datelor clinice ale pacientului.

Valoarea totală a finanțării: 8.554.261,25 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 8.469.565,25 lei. Valoarea defalcată a finanțării nerambursabile: FEDR – 7.151.700,8971 lei, BS – 1.317.864,3529 lei.

Perioada de implementare: 01.09.2016- 31.08.2020.

Numărul de identificare al contractului: Nr. contract de finanțare: 23/01.09.2016, ID: P_37_245, Cod MySMIS: 104004

Date de contact

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Str.Clinicilor, nr. 3-5, cod poștal 400006, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.

Centrul de Cercetare IMOGEN Cluj-Napoca, str. Pasteur f.n., cod poștal 400006

Director de proiect: Dr. Zoltán Bálint

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *