Primăria Capitalei va eșalona datoria de 165 milioane lei către Otokar, rămasă de la achiziționarea celor 400 de autobuze / Din iunie 2019 până în aprilie 2021 s-au strâns penalități de circa 30 milioane lei – Administratie Locala

Primarul general, Nicușor Dan, a fost împuternicit de Consiliul General să negocieze cu Otokar eșalonarea datoriilor rămase din contractul pentru achiziționarea celor 400 de autobuze în mandatul Gabrielei Firea. Primăria Capitalei mai are de plată către Otokar circa 165 milioane lei din 545 milioane lei, cât a fost contractul inițial, plus penalități de circa 30 milioane lei, calculate până în aprilie 2021. Valoarea penalităților la zi nu o cunoaștem.

”Se împuternicește primarul general al Municipiului București să negocieze termenii și să semneze () contractul de tranzacție, eșalonare și plată a debitului restant. () Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului București să dea acordul in numele Municipiului Bucureşti, pentru cesionarea creanței în valoare de 154.133.434,90 LEI (împreună cu toate drepturile şi beneficiile accesorii aplicabile începând cu termenele de plată stabilite în contractul de tranzacție, eşalonare și plată) de către creditorul Asocierea OTOKAR EUROPE SAS – OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANYI A.S., în calitate de cedent către o instituție de credit, în calitate de cesionar, in baza unui contract de factoring (sau similar) încheiat cu respectiva instituție de credit”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat.

Toată suma trebuia plătită la livrarea ultimului autobuz – pe 22 iunie 2019, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. În anexele proiectului de hotărâre se arată de ce nu au fost plătiți banii la timp.

”Municipiul Bucureşti nu a putut achita în termenele contractuale prețul contractului in valoare de 458.100.826 lei fără TVA, respectiv 545.139.980,90 cu TVA, atât din cauza popririlor înființate de executorii judecătoreşti pe disponibilitățile bănești existente ca urmare a cererilor diverșilor creditori cat și din cauza fondurilor insuficiente”, se arată în proiectul de hotărâre.

În aprilie 2021, Otokar a transmis Primăriei Capitalei o somație de plată, iar la data respectivă datoriile erau de 165 milioane lei plus penalități de aproape 30 milioane lei.

”În consecinţă, la data de 14.04.2021, Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. şi Otokar Europe Filiala București SRL au transmis prin intermediul Societății Profesionale de Executori Judecătoreşti Mazilu şi Asociații, Somația nr. 156M 13.04.2021, înregistrată la Direcția Juridic sub nr. 5459/14.04.2021, prin care Asocierea solicita Municipiului Bucureşti ca in 15 zile să plătească debitul restant in cuantum de 165.114.473,39 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise in temeiul Contractului la care se adaugă penalităţile de întârziere in cuantum de 29.821.200,44 lei. Având in vedere situația existentă, părţile şi-au manifestat disponibilitatea şi au purtat discuții pentru a identifica modalități de eşalonare şi plată a debitului restant, astfel încât să fie evitată executarea silită a Municipiului București”, se mai arată în anexa proiectului de hotărâre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *