Procedura de atestare a dreptului de proprietate a bunurilor imobile ce fac obiectul unor proiecte pe fonduri europene

Adresa de informare referitoare la procedura de atestare a dreptului de proprietate a bunurilor imobile, ce fac obiectul unor proiecte pe fonduri europene, in lumina intrării in vigoare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ (CA), în conformitate cu art. 289 pentru atestarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce fac obiectul unor proiecte pe fonduri europene, facem următoarele precizări:

  1. Proiectele de Hotărâri de Guvern care au fost demarate anterior intrării în vigoare a CA şi care au fost înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) până la data de 5 iulie 2019:
  2. a) dacă nu necesită modificare, proiectul de hotărâre de consiliu local sau proiectul de hotărâre de guvern privind atestarea, vor fi promovate în vederea aprobării de către Guvern conform art. 608, alin. (3),
  3. b) proiecte de hotărâri de guvern depuse până în data de 5 iulie 2019 la MDRAP, dar care necesită modificarea proiectului de hotărâre de consiliu local, respectiv a proiectului de hotărâre de guvern, printr-o nouă iniţiere de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv prefect, vor fi restituite în vederea reluării procedurii conform art. 289 din CA, caz în care aceştia vor iniţia proiecte de hotărâre de consiliu local privind atestarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale,
  4. In cazul demarării procedurii ulterior datei de 5 iulie 2019, aceasta se vor derula conform art. 289 din CA şi vor avea ca finalitate proiectul de hotărâre de consiliu local.

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *