Se caută director financiar contabil și director medical la Spitalul Municipal Gheorgheni

Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita, scoate la concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificări ulterioare și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 republicată, următoarele funcții:

 • director financiar contabil.
 • director medical;

La concurs/examen se pot înscrie candidații, care îndeplinesc, cumulativ; criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
 3. Sunt apți din punct de vedere medical;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru directorul medical:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Criterii specifice pentru directorul financiar contabil:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecție.

Termen limită depunere dosar: 23.09.2019.

 • proba scrisă va avea loc în data de 25.09.2019, ora 9.00;
 • susținerea proiectului de specialitate 25.09.2019. ora 13.00;
 • interviul de selecție va avea loc în data de 25.09.2019, ora 14.00.

Relații: Spital Municipal Gheorgheni, tel. 0266.364008. int. 1024, fax 0266.364071, e-mail runos@spitalgh.ro.

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *