Suspendarea rambursării creditelor bancare și scutirile la plata chiriei, în dezbatere la comisii – Esential

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor se întruneşte, joi, în şedinţă online, pentru a dezbate şi pentru a întocmi rapoartele la proiectele de lege pentru suspendarea rambursării creditelor, acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice şi privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă, proiecte iniţiate de PSD, anunță Agerpres.

Cele trei proiecte au fost adoptate anterior de Senat. Comisiile pentru politică economică şi pentru industrii vor da avize tot joi asupra proiectelor. Proiectul privind suspendarea ratelor la bănci prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligaţiilor de plată către bănci în ceea ce priveşte creditele şi dobânzile aferente. Propunerea legislativă este aplicabilă companiilor şi persoanelor fizice.

„La cererea debitorului, obligaţia de plată a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare”, prevede textul adoptat de Senat.

Proiectul de lege privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice, iniţiat de PSD, ALDE şi Pro România, prevede că la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna martie 2020.

De asemenea, proiectul referitor la scutirea de la plata chiriei prevede că locatarii, operatorii economici, profesioniştii şi autorităţile publice şi entităţile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităţilor publice în perioada de aplicare a stării de urgenţă sunt scutiţi de la plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru. Locatorii care nu încasează contravaloarea chiriei ca urmare a aplicării scutirii sunt scutiţi de plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi bugetele locale aferente chiriilor neîncasate. Scutirile se aplică de la 1 martie 2020 pentru fracţia rămasă din luna în care încetează starea de urgenţă, precum şi pentru luna următoare lunii în care a încetat starea de urgenţă.

Proiectele sunt introduse pe ordinea de zi de vineri a plenului Camerei Deputaţilor, sub rezerva depunerii rapoartelor de la comisii.

Pe de altă parte, Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă care prevede posibilitatea suspendării ratelor la bănci până la nouă luni, urmând să fie depuse cereri în acest sens cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *