Anisie le dă universităților termen 30 de zile să introducă în în Registrul matricol unic datele privind studiile de licență, master și doctorat – Educatie

Potrivit unui comunicat de presă transmis marți de Ministerul Educației, Monica Anisie le-a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior ca, începând cu 2 noiembrie, în termen de 30 de zile, să opereze toate modificările necesare în Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR), astfel încât să fie implementate toate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

Concret, instituțiile de învățământ superior vor introduce în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții celor trei cicluri de studii universitare (licență, master, doctorat), precum și ale altor forme de studii. De asemenea, vor fi introduse și date cu privire la numele conducătorului/conducătorilor de doctorat sub tutela căruia/cărora au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand.

“Pentru a avea un sistem funcțional și credibil, universitățile trebuie să introducă toate datele necesare în acest registru, astfel încât, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, să existe o evidență centralizată a diplomelor și a certificatelor universitare. Este și acesta un pas spre o Românie modernă”, a declarat Monica Anisie.

Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR) s-a constituit prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011. “În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate“, prevede art. 201, alin (5) din Legea Educației.

Registrul matricol unic al universităților din România a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional al fiecărei universități a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii).

În 2018, funcționarea RMUR a fost detaliată prin ordinul ministrului educației nr. 3.714/2018, reglementându-se faptul că instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și Academia Română, au responsabilitatea și obligația să înregistreze în RMUR „seria și numărul actelor de studii emise pentru absolvenții înscriși la toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și la alte forme de studii“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *