ANUNT INCEPERE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma YOUNG FOODS S.R.L.

0

Societatea YOUNG FOODS S.R.L., a inceput la data de 12.08.2021 implementarea proiectului finantat prin masura ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr.130 din 31 iulie 2020, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea Grant: 157,926.7500 RON

Valoare cofinantare: 23,689.0200 RON

Durata implementare: maxim 180 zile calculate din momentul platiiâ

Locatia implementarii: România, judeţul Alba, localitatea Municipiul Alba

Iulia, strada BD. Transilvaniei, nr. -, cod poştal , BL.6B, Etaj parter

Contract de finantare numarul:   M2-12128 din 05-08-2021

Proiectul este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), iar masura este implementata de catre  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agenţiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) si Serviciul de Telecominicatii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 si ale Hotararii Guvernului nr.44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,   cu completările şi modificările ulterioare.

Date de contact beneficiar:

Denumire firma: YOUNG FOODS S.R.L

Adresa: Romania, Micesti, str DRĂGĂŞANI nr 8, Judet Alba

Telefon: 0724381501, E-mail: stoiamirceaioan@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *