Basescu respinge LEGEA privind cumpararea de terenuri de catre cetatenii UE

Presedintele Traian Basescu cere Parlamentului reexaminarea Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice si de infiintare a Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare.
Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, titlul legii transmisa promulgarii face referire la “unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice”.
“Aceeasi mentiune se regaseste si in Art. 1 lit. b) din lege. In acelasi timp, Art. 2 alin. (2) prevede ca legea se aplica atat persoanelor fizice, cat si “persoanelor juridice avand nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene”. In consecinta, consider ca aceste prevederi contradictorii pot crea o confuzie cu privire la sfera de aplicare a prezentei legi”, se arata in cererea de reexaminare semnata de seful statului, citata de MEDIAFAX.
Presedintele mai mentioneaza in cerere faptul ca articolul. 2 alineat (2) din legea supusa reexaminarii stabileste ca “prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE)a??” si “persoanelor juridice avand nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE)”.
“Aceasta reglementare nu este clara, intrucat trebuie prevazut expres daca legea se aplica si persoanelor juridice avand nationalitatea romana sau numai persoanelor juridice avand nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, altele decat cele romane”, se precizeaza in cerere, adaugandu-se ca aceasta mentiune “este utila deoarece un act normativ trebuie sa fie predictibil si previzibil”.
Totodata, asa cum prevede articolul 2 alineat (2), aceasta lege ar urma sa fie aplicabila persoanelor juridice care au nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene si, implicit, si Agentiei Domeniilor Statului (agentie care urmeaza a fi preluata de Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare), persoana juridica ce se incadreaza in aceasta categorie, mentionata in prezentul act normative, se mai arata in cererea de reexaminare.
Potrivit sursei citate, “vanzarea terenurilor agricole extravilane care se afla in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului trebuie sa se realizeze exclusiv printr-o procedura de licitatie publica si nu prin parcurgerea procedurii de vanzare-cumparare reglementata de prezenta lege”.
Presedintele mai arata ca in articolul 4 din lege se reglementeaza dreptul de preemptiune in cazul instrainarii, prin vanzare, a terenurilor agricole situate in extravilan.
“Printre persoanele titulare ale dreptului de preemptiune sunt mentionate si persoanele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii. In aceasta situatie, legea nu ofera criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calitatii de agricultor, Art. 25 din lege prevazand ca se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii. Apreciez oportun ca aceste criterii sa fie prevazute in cuprinsul legii, iar nu intr-un act normativ inferior legii”, se precizeaza in cerere.
“In conformitate cu Art. 9 – 13 din lege se infiinteaza Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare (Autoritatea). Potrivit Art. 9 alin. (5) aceasta Autoritate preia atributiile Agentiei Domeniilor Statului. Conform Art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aceasta entitate (ADS) exercita in numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului privat al statului. In consecinta, Autoritatea, avand un drept de preemptiune, potrivit Art. 4, va putea cumpara, in numele statului roman, terenurile agricole extravilane. In conformitate cu Art. 13 din legea supusa reexaminarii, Autoritatea indeplineste si atributii cu privire la verificarea exercitarii dreptului de preemptiune, cat si a conditiilor legale de vanzare-cumparare de catre potentialul cumparator”, se mai arata in cerere.
Presedintele mentioneaza ca “aceasta autoritate, pe de o parte, are un drept de preemptiune similar persoanelor prevazute la Art. 4 (coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini, persoanele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, precum si statul roman), iar, pe de alta parte, verifica si indeplinirea procedurii referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune”.
“Consider oportun ca aceasta verificare a procedurii sa fie conferita prin lege unei alte autoritati, iar nu celei implicate efectiv in desfasurarea procedurii, in calitate de beneficiar al dreptului de preemptiune”, solicita seful statului in cererea de reexaminare.
In cererea de reexaminare se mai arata ca, potrivit articolului 13 lit. d) din lege, Autoritatea emite avizul incheierii contractului de vanzare-cumparare al terenurilor cu destinatie agricola de catre persoanele fizice prevazute la Art. 2 alin. (2) si (3).
Seful statului considera ca “aceasta reglementare este deficitara sub doua aspecte, avizul se emite numai persoanelor fizice, nu si persoanelor juridice, ceea ce ar conduce la o reglementare discriminatorie, iar emiterea avizului de catre o autoritate centrala va duce, inevitabil, la ingreunarea procedurilor privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole din extravilan”.
“Astfel, se impune instituirea unei proceduri de verificare si conformitate a respectarii dreptului de preemptiune clara, flexibila si apropiata de interesele persoanelor ce intentioneaza sa instraineze terenuri agricole in extravilan”, se cere in document.
In ceea ce priveste aplicarea legii trimisa spre promulgare, articolul 25 prevede ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vor elabora, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, norme metodologice.
“In acest context, pentru a se evita un blocaj in ceea ce priveste tranzactiile care au ca obiect vanzarea-cumpararea de terenuri agricole extravilane, consider ca ar trebui sa se prevada ori ca legea va intra efectiv in vigoare la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a normelor metodologice, ori ca, in intervalul de timp de la data intrarii in vigoare a legii pana la data aprobarii normelor metodologice, urmeaza a se aplica legislatia civila, de drept comun, in materia dreptului de preemptiune”, arata cererea de reexaminare.
Presedintele Traian Basescu mai mentioneaza in cererea de reexaminare ca legea trebuie sa prevada si procedura de urmat in cazul in care dreptul de preemptiune nu este exercitat de catre beneficiarii legali (coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini, persoanele care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, precum si statul roman), iar vanzatorul terenului, pe piata libera, primeste o oferta de pret mai mica decat cea din oferta de vanzare a terenului agricol extravilan facuta la momentul declansarii procedurii de …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *