Curtea de Conturi: Despagubiri de 3,8 milioane lei, platite de Tarom din cauza neregularitatilor de zbor

“Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei in perioada 2012-2016, cu impact negativ asupra bugetului si imaginii Companiei. Evolutia reclamatiilor indica o diminuare continua a gradului de satisfactie a clientilor in perioada auditata. Masurile luate de management privind implementarea standardelor de control intern managerial nu au fost indeajuns de eficiente, astfel incat sistemul de control intern nu a fost in masura sa asigure in totalitate detectarea si corectarea erorilor, a abaterilor si a cazurilor de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in administrarea patrimoniului. Managementul Companiei a acordat o atentie insuficienta auditului intern si rezultatelor activitatii acestuia, avand in vedere ca recomandarile formulate de auditorii interni ca urmare a identificarii unor vulnerabilitati, riscuri sau disfunctionalitati in activitatea Companiei nu au reprezentat o prioritate, aproximativ 75% din totalul acestora au ramas neimplementate sau implementate partial”, se mentioneaza in raport.
Potrivit Agerpres, acesta mai evidentiaza ca in intervalul 2012-2015, veniturile totale realizate au inregistrat un trend usor ascendent, dar, in anul 2016, acestea au avut o evolutie nefavorabila, situandu-se sub nivelul realizat la inceputul perioadei. Resursele financiare anuale totale pe care TAROM le-a avut la dispozitie in perioada auditata pentru desfasurarea activitatii au fost cuprinse intre un minim de 1,24 miliarde lei, realizat in anul 2016, si un maxim de 1,372 miliarde lei, realizat in anul 2015.
Cheltuielile anuale totale efectuate de TAROM pentru desfasurarea activitatii au fost cuprinse intre un minim de 1,287 miliarde lei, in anul 2016, si un maxim de 1,497 miliarde lei, in anul 2012.
Conform raportului, pentru perioada vizata, prin bugetele de venituri si cheltuieli a fost programata reducerea progresiva a pierderilor din exploatare. Incepand cu exercitiul financiar 2014, societatea nu s-a incadrat in nivelul aprobat al pierderilor. Astfel, potrivit constatarilor Curtii de Conturi, activitatea desfasurata in perioada auditata nu a fost rentabila din punct de vedere economico-financiar.
De asemenea, documentul subliniaza ca nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru realizarea obiectivului Strategiei guvernamentale privind privatizarea societatii, respectiv acela de maximizare a pretului ce poate fi obtinut din vanzarea pachetului de actiuni minoritar detinut de stat la societate.
S-a constat ca incepand cu exercitiul financiar 2013, valoarea capitalurilor proprii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, iar masurile luate de managementul societatii nu au dus la imbunatatirea raportului dintre capitalurile proprii si capitalul social subscris si varsat, acesta diminuandu-se de la 49,06%, in anul 2013, la 45,69%, in 2016. Totodata, diminuarea valorii capitalurilor proprii (activului net contabil) concomitent cu cresterea numarului de actiuni a dus la diminuarea valorii contabile a actiunilor TAROM, de la un maxim de 1,5 lei/actiune, in anul 2011, la 1,14 lei/actiune, in 2016, mult sub valoarea de aport la capitalul social (de 2,5 lei/actiune).
De asemenea, in perioada 2012-2016, societatea a realizat pierderi contabile in cuantum total de 545,340 milioane lei, iar la finele exercitiului financiar 2016, pierderea raportata preliminata a fost de 2,091 miliarde lei.
“Prin urmare, este putin probabil ca in perioada urmatoare actiunile TAROM sa poata genera venituri din dividende, astfel incat sa devina atractive pentru investitori”, este concluzia raportului.
Pe de alta parte, desi piata transportului aerian din Romania a cunoscut o crestere semnificativa in perioada 2012-2016, TAROM nu a reusit sa valorifice potentialul existent, realizand un grad de incarcare a aeronavelor care nu a asigurat eficienta operationala. Atat din operarea rutelor pe care TAROM nu s-a confruntat cu concurenta altor companii, cat si din exploatarea celorlalte rute, in perioada 2012-2016 nu s-a reusit obtinerea de profit.
Conform raportului, managementul Companiei nu a reusit sa identifice si sa exploateze in mod eficient toate sursele potentiale de venituri. Sumele achitate pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionarea de material aeronautic ale TAROM, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor in conformitate cu prevederile legale, au majorat capitalul social al TAROM, numarul de actiuni si cota de participare a statului la capitalul social.
“Avantajul competitiv dat de aflarea in proprietate a aeronavelor a fost intr-o anumita masura diminuat de structura eterogena a flotei, care determina costuri mai ridicate de operare si intretinere. Nu au fost identificate cele mai eficiente modalitati de exploatare a flotei de aeronave si de valorificare a aeronavelor oprite de la zbor, precum si de exploatare a cladirilor si terenurilor aflate in proprietate. Au fost identificate cazuri de efectuare a unor cheltuieli neeconomicoase cu inchirierea de spatii pentru parcare si birouri pentru salariati (cheltuielile au depasit suma de 1 milion lei anual, numai in anul 2016 valoarea chiriilor pentru parcare situandu-se la nivelul sumei de 432 mii lei), desi compania detine in proprietate atat terenuri, cat si spatii pentru birouri neutilizate sau utilizate ineficient”, se spune in raportul Curtii de Conturi.
Acesta mai semnaleaza ca in perioada auditata au avut loc numeroase schimbari in managementul Companiei, ceea ce a reprezentat un factor perturbator in elaborarea si implementarea unei strategii coerente, care sa conduca la atingerea obiectivelor de performanta. In doar cinci ani, la conducerea TAROM s-au schimbat 39 de persoane, fie dintre membrii CA, fie din conducerea executiva.
Astfel, mandatele membrilor CA au fost revocate de AGA de doua ori pentru deficiente manageriale/neindeplinirea obligatiilor din contractele de mandat, iar o parte dintre membrii CA, selectati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sau numiti provizoriu, au renuntat la mandatul de administrator prin demisie.
De asemenea, au existat cazuri in care nu au fost respectate recomandarile expertilor in recrutare si nici strategia Guvernului in domeniul politicii salariale, inclusiv in ceea ce priveste modul de stabilire a remuneratiilor bonus acordate membrilor CA. Membrii CA ai TAROM, numiti prin Hotararea AGA nr. 7/12.10.2012, si-au acordat in luna mai 2013 un bonus anual in valoare bruta de 284.000 lei pentru realizarea indicatorilor de performanta din Planul de administrare pentru anul 2012.
“Planul de administrare aprobat prin Hotararea AGA nr. 9/11.12.2012 vizeaza insa perioada 2013-2016, astfel incat aprobarea bonusului s-a efectuat fara temei legal”, mentioneaza raportul.
Totodata, pana la data auditului, la nivelul TAROM nu a fost intocmita si aprobata o grila de salarizare unica, prin care sa se elimine inechitatile, tensiunile dintre salariati si care sa diminueze riscul unor litigii cu acestia. Potrivit datelor transmise de Directia financiara din cadrul TAROM, la finele exercitiului financiar 2015, Compania a inregistrat cheltuieli cu provizioanele pentru litigii de munca in cuantum de 34,988 milioane lei, majorand substantial pierderea inregistrata de societate.
Reprezentantii Curtii de Conturi au mai constatat ca introducerea managementului privat la nivelul TAROM nu a dus in totalitate la implementarea corecta a mecanismelor de buna guvernare, la asigurarea profesionalismului si responsabilitatii deciziei manageriale.
“In conditiile in care Compania a inregistrat in mod constant pierderi, decizia privind achizitia unor servicii externe (echivalentul in lei al sumei de 313.000 euro) pentru a furniza consultanta strategica Consiliului de Administratie si conducerii executive nu se justifica si nu este economicoasa. Reprezentantii statului in AGA TAROM par a nu fi constientizat suficient importanta modului de stabilire a obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in contractele de mandat incheiate in temeiul OUG nr. 109/2011 in ceea ce priveste monitorizarea eficienta a evolutiei performantei economice a societatii. Conducerea TAROM nu a realizat demersurile necesare pentru includerea in contractele de mandat ale membrilor CA a unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, masurabile si cu termen de realizare, astfel incat monitorizarea acestora de catre AGA sa fie facila si sa conduca la atingerea obiectivelor de performanta ale TAROM”, explica …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *