Finantarea programelor de sanatate se transfera de la MS la CNAS pana la 1 ianuarie 2015

Un proiect de ordonanta de urgenta al Ministerului Sanatatii arata ca termenul prin care finantarea programelor nationale de sanatate publica se trasfera in responsabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de la Ministerul Sanatatii a fost prorogat de la 1 august2014?la 1 ianuarie 2015.
Aceasta modificare este necesara, deoarece, in prezent, procesul descentralizarii serviciilor de sanatate nu a fost finalizat, fapt care nu permite asigurarea resurselor umane la nivelul structurilor administrative din subordinea CNAS necesare pentru preluarea implementarii, coordonarii, monitorizarii si evaluarii programelor nationale de sanatate publica, se arata in nota de fundamentare a proiectului.
De asemenea, efectuarea acestui transfer in timpul exercitiului bugetar al anului curent ar putea genera disfunctionalitati majore in asigurarea unui mecanism financiar functional care, pe de o parte, sa asigure inchiderea obligatiilor de plata inregistrate prin angajarea bugetului Ministerului Sanatatii, iar pe de alta parte sa asigure fondurile necesare finantarii programelor transferate.
Totodata, timpul insuficient pentru elaborarea si aplicarea unor noi hotarari ale Guvernului Romaniei si a normelor tehnice subsecvente, precum si pentru incheierea unor noi contracte de finantare a programelor nationale de sanatate cu toti funizorii de servicii medicale implicati in derularea acestora, ar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *