Guvernul realoca bursele pentru medicii rezidenti. Ordinea de zi a sedintei de guvern

I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman
II. PROIECTE DE ORDONANTE1. PROIECT DE ORDONANTĂ pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului2. PROIECT DE ORDONANTĂ pentru modificarea si completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, precum si modalitatile de verificare si control3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “”Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni (Magistrala 6.1 Mai-Otopeni)5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.22 la Hotararea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al comunei Zamostea, judetul Suceava8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei parti dintr-un imobil, aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune din domeniul public al statului, in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei PD/C/0094/17,semnat la New York, la 24 aprilie 2017 si la Bucuresti, la 27 aprilie 2017
IV. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Demararea negocierilor cu Fondul European de Investitii in vederea semnarii Acordului de Finantare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-20202. MEMORANDUM cu tema: Desfasurarea lucrarilor celei de-a II-a sesiuni a Comitetului mixt guvernamental romano-egiptean de cooperare economica3. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea sprijinului financiar acordat de OSIM in vederea brevetarii inventiilor romanesti in strainatate in politicile economico-financiare ale statului roman
V. NOTE1. NOTĂ privind ceremonia de deschidere a celei de-a cincea editie a Programului official de internship al Guvernului Romaniei
VI. INFORMĂRI1. INFORMARE privind stadiul elaborarii Master-Planului investitiilor in turism2. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonantelor in temeiul Legii nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
VII. PUNCTE DE VEDERE1. PUNCT DE …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *