Klaus Iohannis a atacat Codul Administrativ la Curtea Constitutionala. Sesizarea, discutata pe 20 septembrie la CCR

Legea privind Codul administrativ al Romaniei a fost transmisa de Parlament spre promulgare Presedintelui Romaniei in data de 12 iulie 2018. Prin modul in care a fost adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3), ale art. 75 alin. (1), (2) si alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum si cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, legea contravine normelor si principiilor constitutionale, pentru motivele prezentate in cele ce urmeaza.
I.?Motive de neconstitutionalitate extrinseca
A. Legea privind Codul administrativ al Romaniei a fost adoptata de Senat cu incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 61 alin. (2), precum si cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constitutie
Propunerea legislativa privind Codul administrativ al Romaniei – initiata de un numar de 168 de deputati si senatori – a fost inregistrata la Senat pentru dezbatere in data de 12 decembrie 2017, cu numarul B649/12.12.2017.
In conformitate cu dispozitiile art. 79 din Constitutie si ale Legii nr. 73/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, respectiv cu cele ale art. 111 alin. (1) din Constitutie, Biroul permanent al Senatului, in sedinta din data de 19 decembrie 2017 a transmis propunerea legislativa mentionata, spre avizare, Consiliului Legislativ si Guvernului, in vederea formularii unui punct de vedere. In data de 18 ianuarie 2018, Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil asupra propunerii legislative mentionate (nr. 59/18.01.2018). De asemenea, la data de 2 martie, Guvernul a transmis punctul de vedere (nr. 193/2.03.2018).
In conformitate cu art. 93 alin. (1) din Regulamentul Senatului, legea criticata a fost prezentata Biroului permanent al Senatului in sedinta din data de 19 februarie 2018 (L132/2018), fiind transmisa comisiilor competente, in vederea elaborarii avizelor si a raportului.
Ca prima Camera competenta, legea supusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata de Senat in sedinta din data de 11 iunie 2018. Insa, Legea privind Codul administrativ al Romaniei a fost adoptata de Senat cu incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2), fiind dezbatuta si adoptata cu depasirea termenului constitutional de 60 de zile stabilit pentru prima Camera sesizata.
Potrivit art. 75 alin. (2) din Constitutie: “Prima Camera sesizata se pronunta in termen de 45 de zile. Pentru coduri si alte legi de complexitate deosebita, termenul este de 60 de zile. In cazul depasirii acestor termene se considera ca proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate”. Astfel, Constitutia instituie o prezumtie absoluta, in virtutea careia o initiativa legislativa – chiar daca nu a fost adoptata de o Camera – se considera adoptata prin simpla trecere a timpului. Prezumtia se bazeaza pe o presupusa acceptare tacita a propunerii legislative si pe lipsa obiectiilor primei Camere sesizate.
Termenul de 45 de zile, respectiv de 60 de zile, prevazut la art. 75 alin. (2) din Legea fundamentala este un termen ce priveste raporturile constitutionale dintre autoritatile publice, respectiv raporturile dintre cele doua Camere ale Parlamentului, pe de o parte si intre acestea si Guvern, pe de alta parte. La implinirea acestuia, dreptul si, totodata, obligatia primei Camere competente sa dezbata o initiativa legislativa inceteaza, legea considerandu-se adoptata in forma depusa de initiator. Ca efect al implinirii acestui termen se naste dreptul Camerei decizionale de a se pronunta asupra initiativei adoptate in conditiile art. 75 alin. (2) si de a decide definitiv. De asemenea, implinirea acestui termen are consecinta imposibilitatii membrilor primei Camere competente de a mai formula amendamente, dincolo de acest interval de timp stabilit de Constitutie propunerile parlamentarilor sau ale comisiilor nemaifiind admisibile. Aceeasi este si consecinta pentru Guvern care, dincolo de acest termen, nu mai poate formula si depune amendamente cu privire la legea respectiva in cadrul primei Camere sesizate si nu mai poate solicita dezbaterea acesteia in procedura de urgenta sau inscrierea ei cu prioritate pe ordinea de zi, toate aceste drepturi putand fi exercitate de Guvern doar in cadrul Camerei decizionale.
In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat ca “termenele care …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *