Masuri ce simplifica procedurile de accesare a fondurilor structurale, preluate de Guvern intr-o OUG

Mai multe masuri in vederea simplificarii si accesarii fondurilor structurale in perioada de programare 2014-2020, propuse de?Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR),?au fost acceptate si preluate de catre Guvern in Ordonanta de Urgenta de astazi.

1. Asigurarea unui termen de rambursare la 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a cererii de rambursare, in conditiile furnizarii tuturor documentelor necesare, conform?aid-romania.org.
Art.21 (3)In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a cererii de rambursare intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management autorizeaza cheltuielile eligibile cuprinse in cererea de rambursare si efectueaza plata sumelor autorizate in termen de 3 zile lucratoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse in conturile sale.
Dupa efectuarea platii, autoritatea de management notifica beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
2. Extinderea termenului de 20 de zile lucratoare cu maximum 10 zile lucratoare, fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca aceasta perioada, in cazul solicitarilor unor documente aditionale sau clarificari din partea autoritatii de management.
Art. 21 (4)Pentru depunerea de catre beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente aditionale sau clarificari solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucratoare prevazut la alin. (3) poate fi intrerupt fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.
3. Sanctionarea disciplinara a personalului din cadrul autoritatii de management/organismului intermediar cu responsabilitati in verificarea si decontarea cererii de rambursare.
Art. 21 (9)Nerespectarea prevederilor alin. (3), (4), (5) si (6) de catre personalul din cadrul autoritatii de management/organismului intermediar cu responsabilitati in verificarea si decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinara in conformitate cu legislatia in vigoare si/sau a prevederilor contractelor de finantare.
4. Virarea rambursarilor validate de catre Autoritatea de Management direct in contul partenerului, nu prin intermediul beneficiarului.
5. Acordul de parteneriat sa devina parte integranta a contractului/ordinului/deciziei de finantare.
Art. 21 (8)Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor rambursabile in conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fara a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finantare si a prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
6. Asigurarea de prefinantare de 30% la inceputul proiectului sau asigurarea de prefinantare continua, pentru sectorul non-profit si nu numai, pe intreaga durata a implementarii proiectelor, pentru cheltuieli aferente salariilor, onorariilor aferente activitatilor independente, subventiilor, burselor, premiilor, precum si cheltuielilor cu deplasarile, prin emiterea unui stat estimativ, in transe, pentru o perioada de maxim 3 luni.
ART. 15(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielile cu deplasarile, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, altii decat cei prevazuti la art.6 alin.(1)-(4) si alin.(6), in transe, o prefinantare care reprezinta contravaloarea acestor cheltuieli calculata pentru o perioada de maxim 3 luni, la solicitarea acestora.
(2) Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinantare iar autoritatea de management vireaza valoarea cheltuielilor solicitate in conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmeaza sa le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finantare si a prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
De asemenea, in cadrul grupurilor de lucru comune ale CNMR si Ministerului Fondurilor Europene, Guvernului, Parlamentului, Coalitia a mai propus Guvernului si alte masuri importante pentru simplificarea si implementarea proiectelor in cadrul financiar 2014-2020.
Aceste propuneri au fost agreate si concretizate prin:
a?? Instructiunea Ministrului Fondurilor Europene prin care s-a aprobat asigurarea unei cofinantari de maximum 2% pentru sectorul non-guvernamental si non-profit (ONG-uri, sindicate, patronate, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, camerele bilaterale);a?? Instructiunea Ministrului Fondurilor Europene prin care s-a aprobat introducerea ofiterului de proiect la nivelul tuturor autoritatilor de management;a?? Ordonanta nr. 30/2015 din 26 august 2015 prin care s-a adoptat:asigurarea unor masuri tranzitorii din cadrul OUG nr. 64/2009 privind implementarea unor proiecte din fonduri europene, precum si?eliminarea numarului maxim de functionari publici remunerati la nivelul unei institutii …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *