Modalitati de plata a pensiilor private. Variante posibile!

Modalitatile de plata se regasesc intr-un nou proiect de lege intocmit de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va reglementa plata pensiilor private pentru cei care contribuie in prezent la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III).In prezent, seste 6,2 milioane de persoane contribuie la aceste fonduri.In cazul Pilonului II, sumele acumulate in contul individual al fiecarui participant vor incepe sa fie incasate la data iesirii la pensie din sistemul de stat (Pilonul I).In prezent, varsta de pensionare este de 59 de ani si 8 luni pentru femei si de 64 de ani si 8 luni pentru barbati. Pana in 2030, varsta de pensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei si 65 de ani in cazul barbatilor.La Pilonul III, plata pensiei se va face dupa ce participantul la un fond de profil a implinit 60 de ani si a efectuat un stagiu minim de cotizare de sapte ani si sase luni.Potrivit poiectului de lege, de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii private alege furnizorul.”Furnizorul nu poate refuza nicio cerere de obtinere a unei pensii private daca persoana indeplineste conditiile legale. In termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii de obtinere a unei pensii private si de la semnarea unui act individual de aderare, furnizorul notifica administratorul fondului de pensii private la care solicitantul este participant, cu privire la decizia participantului de a opta pentru o pensie privata. In termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificarii, administratorul unui fond de pensii private este obligat sa efectueze calculul valorii activului personal net al participantului”, se arata in proiect.Participantii unui fond de pensii private care implinesc varsta de 70 de ani si nu aleg un furnizor sunt repartizati aleatoriu de catre autoritatea de reglementare.Furnizorul de pensii private stabileste cuantumul pensiei private, pe baza calculului actuarial si activului personal net aflat in contul participantului.Pensia privata poate fi achitata sub forma unei sume viagere (pentru o singura persoana, pentru o singura persoana, cu perioada certa de plata, si cu componenta de supravietuitor) sau a unei sume limitate.Prin pensie viagera pentru o singura persoana se intelege plata lunara a unei sume fixe datorata si efectuata pana la decesul membrului fondului de furnizare a pensiei private.In cazul unei pensii viagere pentru o singura persoana, cu perioada certa, se intelege plata lunara a unei sume fixe datorata si efectuata pana la decesul membrului fondului sau pana la expirarea perioadei prevazuta in contactul de furnizare a unei pensii private.Pensia viagera cu componenta de supravietuitor consta in plata lunara a unei sume fixe datorata si efectuata membrului pana la decesul acestuia, iar dupa deces, datorata si efectuata sotului supravietuitor pe durata vietii acestuia.Pensia limitata reprezinta plata lunara a unei sume fixe datorata si efectuata pe o perioada cuprinsa intre 5 si 10 ani.Potrivit documentului, pensiile se pot indexa anual cu o rata fixa prestabilita prin contractul de furnizare a pensiei private.”Membrul este obligat sa opteze pentru o pensie viagera, in cazul in care activul personal al acestuia este suficient pentru obtinerea unei pensii viagere. Membrul este obligat sa opteze pentru o pensie limitata, in cazul in care activul personal al acestuia nu este suficient pentru obtinerea unei pensii viagere. Un furnizor nu poate refuza o cerere de obtinere a unei pensii private, atat timp cat activul personal al potentialului membru este suficient pentru plata unei pensii viagere sau pensii limitate de cel putin 24% din indemnizatia sociala pentru pensionari, stabilita pentru sistemul public, valabila la data efectuarii calculului”, se mentioneaza in document.Pensia privata se plateste de catre furnizor din fond, lunar, catre membru, mandatarul desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantul legal al acestuia, fie prin serviciu postal, fie printr-un cont bancar, conform dispozitiilor stabilite prin contractul de furnizare a pensiei private.Cheltuielile ocazionate de plata pensiei private pe teritoriul Romaniei si al statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European se suporta de catre furnizor.Rata de finantare a unui fond de furnizare de pensii private trebuie sa fie tot timpul cel putin egala cu 105%.”Incepand de la o rata de finantare mai mare de 110%, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului, dupa recuperarea integrala a sumelor cu care furnizorul a finantat fondul din provizionul tehnic. Redistribuirea se face prin cresterea pensiei cu acelasi procent pentru toti membrii fondului”, se mai spune in proiectul de lege.In cazul in care rata de finantare scade sub 105%, furnizorul intra in supraveghere speciala, pe o perioada de maximum 6 luni, timp in care furnizorul este obligat sa majoreze rezerva suplimentara a fondului, din provizionul tehnic constituit la furnizor, pana la atingerea unei rate de finantare a fondului de 105%.Pentru situatia cand rata de finantare scade sub 100%, autoritatea de reglementare poate retrage autorizatia de furnizare a pensiilor private.Capitalul social al viitorilor furnizori de pensii private va fi de 5 milioane de euro. Poate fi furnizor de pensii private actualii administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat, societatile de asigurari de viata sau societatile de furnizare a pensiilor private constituite ca societati pe actiuni, potrivit Legii 31/1990, care au ca obiect exclusiv de activitate furnizarea pensiilor private.La finele lunii iulie, Pilonul II avea 5,93 milioane de clienii si active de 11,96 miliarde de lei.Pe Pilonul III, activele au ajuns 711,1 milioane de lei care apartin unui numar de 303.364 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *