Proiect: Parteneriatul Civil pentru cupluri hetero si de acelasi sex

“In cadrul UE, in virtutea principiului subsidiaritatii, reglementarea formelor de convietuire nu tine de competenta exclusiva a UE – fiecare stat membru este responsabil de asigurarea cadrului legal necesar protejarii vietii privae si familiale a cetatenilor sai. La nivelul UE, 22 de tari, prin reglementarile aduse, ofera cetatenilor posiblitatea sa-si oficializeze relatia de cuplu fara a fi obligati la casatorie, acestia avand ca alternativa parteneriatul civil. Singurele state membre care nu asigura niciun fel de protectie juridica cuplurilor care traiesc in uniuni consensuale sunt Romania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia (potrivit Eurostat – n.r)”, explica Bizgan in expunerea de motive a proiectul depus pe 30 martie la Senat, prima camera sesizata.
Deputatul aminteste de deciziile CEDO si ale Curtii de Justitiei Europeana care obliga statele membre ale UE sa asigure cadrul legal cuplurilor care traiesc in uniuni consensuale.
“Atat CEDO cat si Curtea de Justitie Europeana au dat decizii cu privire la obligatia ca statele membre sa asigure cadrul legal necesar protejarii drepturilor si intereselor cuplurilor care traiesc in uniuni consensuale. De asemenea, trebuie sa se tina cont, in virtutea art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, de evolutia societatii si de faptul ca exista mai multe moduri in care se poate duce o viata de cuplu si de familie. Ii revine statului datoria sa asigure mijloacele necesare protejarii tuturor formelor de organizare a vietii private, acordand posibilitatea inscrierii lor intr-un cadru juridic mai suplu decat cel furnizat de casatorie”, se arata in expunerea de motive.
Parteneriatul civil nu poate fi incheiat de o persoana sub 18 ani si nici de catre o persoana “care nu este cetatean roman sau care este cetatean strain cu resedinta in Romania de mai putin de un an|”, potrivit sursei citate. Totodata, parteneriatul civil nu poate fi incheiat de o persoana lipsita de discernamant si nici nu poate fi incheiat intre persoane care sunt rude de pana la gradul al patrulea. Interdictiile legate incheierea parteneriatului civil intre rude se aplica si relatiilor care decurg din adoptie.
Prin initiativa legislativa partenerii care incheie un astfel de acord au dreptul de a opta pentru “regimul comunitatii de bunuri”, astfel ambii parteneri beneficiind de ceea ce dobandesc in timpul parteneriatului civil.
“Daca partenerii au optat pentru regimul comunitatii de bunuri, constituie bunuri comune si sunt in proprietate comuna a partenerilor toate bunurile pe care partenerii civili le dobandesc prin munca lor in timpul parteneriatului civil, cand si cele care provin din uzul acestor bunuri. Partenerii vor fi coproprietari in parti egale asupra bunurilor comune din parteneriat, daca nu au convenit altfel. Bunuri comune sunt si castigurile din drepturile de autor si din drepturile conexe dobandite in timpul parteneriatului civil, cele din jocuri de noroc, precum si veniturile din munca si asigurari sociale ori asimilate acestora sunt considerate a fi proprietate comuna a partenerilor daca ele erau scadente in timpul parteneriatului”, potrivit proiectului de lege.
Partenerii civili au aceleasi drepturi si obligatii cu privire la sistemul de asigurari sociale, de sanatate, incadrarea in munca si asistenta sociala ca cele prevazute in legea civila prin casatorie. De asemenea, o persoana care se afla intr-un parteneriat civil cu un cetatean roman poate dobandi cetatenia romana in aceleasi conditii precum o persoana casatorita cu un cetatean roman. Initiativa acorda partenerilor dreptul la decizii comune in viata de cuplu, dreptul la protectia vietii private si a vietii de cuplu, obigatia de a-si acorda asistenta reciproca, si ingrijire si asistenta in caz de boala si drepturi egale procedurale si statut in toate instantele si procedurile administrative precum cuplurile casatorite, dreptul de “a se intretine reciproc si a suporta cheltuielile convietuirii comune, precum si in conditiile prevazute de prezenta lege, cheltuielile convietuirii copiilor carara unul dintre parteneri le este parinte, precum si a celor carora unul dintre parteneri le este tutore”.
La fel ca intr-o casnicie si partenerii civili au dreptul sa preia numele partenerului, sa-si pastreze numele propriu sau sa aiba ambele nume.
La Capitolul VII ale proiectului de lege sunt reglementate drepturile, in cazul in care unul dintre partneri are copii, care ofera partenerului care nu este parinte biologic dreptul de a se implica in cresterea copilului sau copiilor respectiv.
“Art 39: (1) Un partener civil care este parintele unui copil are dreptul de a-si exercita responsabilitati parintesti fata de copil. (2) Ambii parinti prin comun acord sau parinte care exercita independent tutela fata de copil poate incredinta temporar exercitatea responsabilitatilor parintesti, partia sau in intregime, partenerului civil. (3) In cazul in care responsabilitatile parintesi fata de un copil mentionate la alin (2) sunt incredintate pentru o perioada mai mare de 30 de zile, declaratia parintelui trebuie sa fie certificata de catre un notar public. (4) Partenerul civil care are dreptul de a-si exercita responsabilitatile parintesti fata de copil este obligat sa le exercite in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza familia si exercitaea responsabilitatilor parintesti”, precizeaza initiativa Oanei Bizgan-Gayral.
Daca are cazuri de urgenta care ameninta viata copilului, atunci partenerul civil are dreptul de a lua decizii urgente si sa informeze imediat parintele asupra acestui lucru. Proiectul de lege mai arata ca partenerii civili sunt prezumati a fi parintii copilului nascut in timpul parteneriatului civil. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *