Regulile de pensionare sunt modificate din nou

Vechimea in munca in grupa I si/sau a II-a, realizata anterior datei de 1 aprilie 2001, va fi dovedita pe baza carnetului de munca, iar daca perioadele de vechime in munca nu sunt inregistrate in carnet sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, atunci dovada acestora va fi posibila cu adeverinte eliberate de angajatori sau detinatorii legali de arhive.
In situatia in care exista suspiciuni cu privire la legalitatea incadrarii activitatii in grupele I si/sau a II-a de munca, angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa puna la dispozitia Casei Nationale de Pensii Publice si/sau a caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza carora au fost eliberate adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si/sau a II-a de munca, in vederea verificarii respectarii legislatiei in domeniu, scrie profit.ro.
In situatia in care, urmare verificarilor, sunt constatate incalcari ale legislatiei privind incadrarea in grupe superioare de munca sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberarii adeverintelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime in munca/stagiu de cotizare in conditii normale de …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *