Sedinta de guvern la Palatul Victoria. Ce proiecte se afla pe ordinea de zi

Proiectele de acte normative incluse pe agenda?sedintei Guvernului Romaniei din 25 ianuarie 2019:?

I.???????????????PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole, precum si a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevazuta la art. 76? alin. (1) lit.c) din Legea cooperatiei agricole nr.566/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-16.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
2.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?pentru modificarea si completarea art.5 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-17.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
3.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?pentru aprobarea tarifului si a normelor metodologice privind calcularea, colectarea si stabilirea? termenelor de plata aferente tarifului asociat eliberarii si reinnoirii certificatului de formare profesionala si inspectiei echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HGANEXE-1.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
4.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A. Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear”
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-18.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
5.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat si aflate in fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-19.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
6.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotararea? Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/NFHG.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
7.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat in domeniul public al statului, pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Directia Generala Anticoruptie, si pentru modificarea anexelor nr.1 si 4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:?https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-20.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor? din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.
8.????PROIECT DE HOTĂRÂRE?privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al statului, precum si pentru inscrierea acestuia in domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Cpt. Puica Nicolae” al Judetului Arges
Proiectul poate …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *