Biletele de tren s-ar putea scumpi la 1 iulie

​În proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului pe 2022 al CFR Călători se menționează că realizarea veniturilor bugetate pentru operatorul de stat este posibilă doar în cazul în care se va aproba majorarea tarifelor, solicitată de CFR Călători, începând cu data de 1 iulie 2022, deoarece din anul 2013 nu au mai fost operate majorări de tarif la călătoria pe calea ferată. Cei de la CFR Călători au vorbit și în anii trecuți despre necesitatea scumpirii biletelor.

Tren al CFR CalatoriFoto: Stefania Gal

În proiectul de buget, veniturile totale CFR Călători au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 6,67 %, respectiv cu suma de 146 milioane lei de la 2.21 miliarde lei (anul 2021) la 2.34 miliarde lei (anul 2022).

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,98% iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,02% în veniturile totale.

  • Cifra de afaceri în anul 2022 va crește cu 12,11%, respectiv cu suma de 86 milioane lei, de la 715.7 milioane lei (anul 2021) la 802.5 milioane lei (anul 2022).

Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor crește în anul 2022, cu 12,70%, de la 694 milioane lei (anul 2021) la 782.milioane lei (anul 2022) urmare a creșterii volumului de activitate – 48.000 mii tren/km.

  • În sensul celor prezentate, realizarea veniturilor bugetate este posibilă doar în cazul în care se va aproba majorarea tarifelor, solicitată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. începând cu data de 1 iulie 2022, deoarece din anul 2013 nu au mai fost operate majorări de tarif la călătoria pe calea ferată.

În anul 2022, compensația alocată CFR Călători, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, pentru transportul feroviar public de calatori, este în valoare de 1.15 miliarde lei.

Valoarea compensației totale de 1.152 miliarde lei, care a fost alocată în anul 2022, acoperă doar 60,7 % din compensația totală necesară, care a fost fundamentată pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare a societății.

  • Față de valoarea preliminată a anului 2021, cheltuiala cu energia electrică de tracțiune, a fost fundamentată pentru anul 2022, cu o majorare substanțială de peste 200%, respectiv cu suma de 188 milioane lei, având în vedere că Societatea Comercială “Electrificare CFR” S.A. – singurul furnizor de energie electrică pentru domeniul feroviar, a comunicat oficial că prețul energiei electrice va crește în anul 2022 cu 98%, altfel spus va crește de la 532 MWH la 1.055 lei/MWh.

La data de 31.12.2021, plățile restante au înregistrat o valoare de 249 milioane lei iar ponderea cea mai mare în total plăți restante (85%), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. o înregistrează către Compania Națională “CFR” S.A., respectiv în valoare de 211.6 milioane lei.

Cheltuielile cu reparatiile și întreținerea, în valoare de 218 milioane lei, au fost estimate în anul 2022, în creștere cu suma de 78 milioane lei față de preliminatul/realizatul anului 2021, creștere datorată necesității efectuării unor reparații la materialul rulant motor, având în vedere, atât vechimea acestuia cât și asigurarea condițiilor de calitate, regularitate și siguranță a circulației pe calea ferată.

  • Reparațiile care sunt scadente în anul 2022, sunt în număr mai mare decât cele din anul 2021 iar executarea lor este deja planificată pentru cele mai importante vehicule din parcul societății, respectiv pentru automotoarele DESIRO SR20D, pentru locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP dotate cu instalaţie încălzire tren, pentru locomotivele diesel-hidraulice LDH 1250 CP dotate cu grup încălzire tren şi pentru locomotivele electrice. În concluzie, necesarul de fonduri pentru asigurarea întregului program de mentenanță și reparații planificate la locomotive, automotoare și agregate, este de 905 milioane lei.

Suma bugetată pentru anul 2022, la capitolul “Cheltuieli cu reparații și întreținere ,, este de 218 milioane lei. În același timp au fost programate și reparații de natura investițiilor la materialul rulant, care majorează valoarea de inventar cu suma de 148 milioane lei.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere mai mare cu 147% decât cea realizată/preliminată la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 657 milioane lei.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 241 milioane lei, au fost estimate în creștere cu 86 milioane lei, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Numărul mediu de salariaţi de 12.000 estimat în anul 2022, va rămâne același cu numărul mediu de salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.729/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR – Călători” a fost publicat de Ministerul Transporturilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *