Care sunt exceptiile de la evaluarea pentru impozitare?

Codul fiscal din Romania aplica cote de impozitare diferentiata pentru imobile, tinand cont de utilizarea imobilului respectiv si de tipul proprietarului sau, in schimb evaluarea pentru impozitare se poate face pentru toate tipurile de imobile. 

Plata impozitelor reprezinta principala modalitate prin care autoritatile locale isi asigura bugetul, din care vor face platile salariilor si administrarea localitatilor, cu tot ce presupune acest lucru, de la scoli, parcuri si cladiri publice, pana la infrastructura de transport. 

Cine se ocupa de evaluarile pentru impozit? 

Evaluarea pentru impozit se poate face pentru orice tip de imobil, care este destinat desfasurarii de activitati industriale, comerciale, de afaceri sau rezidentiale, ori adapostirii oamenilor, animalelor, materialelor sau echipamentelor. 

O astfel de evaluare presupune elaborarea unui raport care sa cuprinda, printre altele, si descrierea cladirii, metodologia de calcul a valorii impozitului. Din acest motiv, de elaborarea unui asemenea document se ocupa un evaluator autorizar ANEVAR – Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania. 

Acest expert poate fi persoana fizica sau juridica, membru al asociatiei evaluatorilor, care detine expertiza necesara pentru a analiza si concluziona referitor la valoarea, natura, utilitatea sau calitatea pe care o are o proprietate imobiliara. 

Ce cladiri sunt scutite de la plata impozitelor? 

Cu toate ca procesul de evaluare imobil pentru impozitare se poate face in cazul oricarui tip de cladire, exista anumite situatii in care acestea sunt scutite de la plata taxelor si impozitelor. Aplicarea acestei scutiri se poate face atat in functie de tipul cladirii, cat si de proprietarul acesteia. Prin urmare, principalele cladiri scutite de la plata impozitelor sunt: 

  • imobile aflate in proprietatea statului sau a autoritatilor locale, cu exceptia celor cu rol economic sau pentru agrement;
  • imobilele care apartin statului si sunt concesionate sau inchiriate de institutii publice, cu finantare de la bugetul de stat;
  • cladirile care apartin fundatiilor, lacasurilor de cult, case parohiale, cladirile funerare din cimitire si crematorii;
  • imobilele unitatilor de invataman, publice sau private, acreditate; 
  • cladirile unitatilor sanitare publice, care nu desfasoara activitati economice.

Acestea reprezinta numai o parte dintre imobilele scutite de la plata impozitelor, lista acestora fiind disponibila in art. 456 al Codului fiscal actualizat.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *