Ce trebuie să facă o companie pentru a deveni sustenabilă?

0

A deveni sustenabil implică numeroase eforturi realizate conștient și continuu cu scopul de a construi valoare pe termen lung. Există multe căi prin care un business poate deveni sustenabil. Plecând de la prevenirea și minimizarea deșeurilor până la realizarea unor produse sustenabile și îndreptarea către energie curată, companiile pot astăzi să se implice pe foarte multe nivele organizaționale pentru a genera un impact pozitiv mediului. 

Mai mult decât atât, doar conștientizarea importanței și bunele intenții în privința susținerii directivelor noi de mediu nu sunt suficiente. Astăzi, așteptările cu privire la responsabilitatea corporativă sunt ridicate, iar organizațiile devin asumate și acționează în consecință.

Cum pot companiile să devină sustenabile?

Preocupările tot mai mari în privința protejării mediului, asociate cu presiunea la nivelul societății și a cadrului legal rigid au determinat firmele să își reconsidere strategiile de business. Astfel, tot mai multe organizații își iau angajamentul față de mediu, devenind mult mai transparente cu privire la măsurile și practicile adoptate în acest sens. 

În plus, pentru a deveni sustenabili, agenții economici pot să țină cont de câteva aspecte importante precum:

Respectarea cadrului legal

Un pas esențial în drumul companiilor pentru a deveni sustenabile îl constă respectarea prevederilor legale de mediu. Legislația de mediu este una complexă și înglobează multiple măsuri de implementare în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului și sănătății cetățenilor. 

Cadrul legal stabilește clar toate responsabilitățile pe care le au toți membrii societății, plecând de la generatorul de deșeuri până la firmele responsabile de colectare și valorificare/ eliminare definitivă a deșeurilor.

În funcție de activitatea întreprinsă, agenții economici au de îndeplinit mai multe obligații de mediu. Spre exemplu, firmele care produc și/sau dețin deșeuri, cadrul legal prevede respectarea unor multiple obligații, printre cele mai importante fiind:

  • Obtinere autorizatie mediu, ulterior fiind necesară viza anuală autorizații de mediu  (doar pentru societățile economice care se află pe un cod CAEN autorizabil, lista codurilor fiind regăsită în Ordinul Ministerului 1798/2007);
  • Raportarea anuală a deșeurilor (până la data de 15 martie a fiecărui an);
  • Întocmirea și deținerea unui program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate de către toți operatorii economici care dețin autorizație/ autorizație integrată de mediu.

Gestionarea riscurilor de mediu

Gestionarea riscurilor de mediu este o activitate esențială pentru orice societate economică ce urmărește includerea sustenabilității în strategia de business. 

Există multe firme care implementează un management al riscului de mediu în vederea îmbunătățirii performanțelor lor. Anticiparea riscurilor și adoptarea unor măsurile pentru prevenirea lor permite firmelor o mai bună coordonare a activității, fiind minimizate multiple costuri.

În plus, pentru performanțe de mediu înalte, se recomandă agenților economici dezvoltarea unor practici sau politici de mediu sustenabile și efectuarea unor evaluări constante ale activității desfășurate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *